Piața RCA pare că se află iar într-un moment tensionat, care amintește de situația din perioada 2015-2017, marcată de majorări substanțiale de tarife, blocaje pe circuitul de daune  și tensiuni care au forțat  atunci o intervenție a statului.

Pe fondul modificărilor legii impuse de Comisia Europeană și al intențiilor fcăute publice de responsabilii Consiliului Concurenței, toți actorii din circuitul RCA au ieșit public cu poziții tranșante. A venit acum rândul asociațiilor de consumatori să își exprime punctul de vedere.

Într-un comunicat de presă, care sintetizează conținutul unor memorii formulate către Administrația Prezidențială și Parlament, Confederația Națională a Federațiilor și Asociațiilor de Consumatori(CONROM), își exprimă îngrijorările cu privire la intențiile Consiliului Concurenței de a plafona prețurile practicate de service-uri pentru piesele de schimb, dar și de a elimina posibilitatea achiziționării de polițe RCA pe o lună.

Declarațiile președintelui Consiliului Concurenței privind aceste modificări pot fi consultate aici. 

În esență, cei de la CONROM, care arată că reprezintă 28 de asociații și 4 federații, afirmă că plafonarea vine în contradicție cu principiile economiei de piață, cu legile și Constituția României și susțin că o astfel de măsură ar fi nedreaptă în condițiile în care, în urma solicitării Comisiei Europene, asigurătorii vor av ea posibilitatea de a stabili tarifele de vânzare fără restricții sau control prealabil.

Detalii despre modificările impuse de CE pot fi consultate AICI. 

” În timp ce pentru asigurători se discuta și se caută soluții pentru acordarea unor facilități (necesitatea abrogarii prevederilor ce limitează cheltuielile administrative și de vânzare ale poliței de asigurare, existența unor tarife care sunt doar orientative, etc.), pentru service-urile auto se vorbește despre plafonarea prețurilor. Astfel, România a primit scrisoare de la Comisia Europeană să nu plafoneze cheltuielile administrative ale societăților de asigurare, deoarece aceste plafonari sunt contrare Directivelor europene, iar pe de altă parte domnul Președinte al Consiliului Concurenței face afirmații privind plafonarea serviciilor altor operatori econimici (service-urile auto)!”, transmit cei de la CONROM.

Menționăm, totuși, că președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a transmis și faptul că asigurătorii au cheltuieli prea mari de administrare și vânzare și că se caută soluții pentru reducerea lor, chiar și în contextul în care CE a dispus eliminarea plafonului de 25% pentru aceste cheltuieli.

Detalii despre intențiile Concurenței pot fi găsite AICI, consemnate în premieră de Capital. 

Pe de altă parte, Confederația susține că afirmațiile conform cărora prețurile RCA riscă să crească din cauza tarifelor practicate de service-uri nu sunt justificate.

” Nejustificate sunt și susținerile conform cărora o majorare a prețurilor s-ar datora service-urilor auto, având în vedere că, în România, prețurile polițelor RCA au rămas aproape neschimbate timp de aproximativ 15 ani (de la nivelul anilor 2005), în contextul în care atât salariul minim cât și cel mediu a crescut de 4 ori în această perioada. Pentru consumatori este important că prețul polițelor RCA să fie stabilit la un nivel rezonabil, însă la fel de important este accesul la servicii de reparație de cea mai înalta calitate, astfel încât să nu fie afectată siguranță circulației pe drumurile publice și, implicit, a consumatorilor.”, arată sursa citată.

Menționăm că, potrivit Biroului Asigurătorilor din România (BAAR), costurile medii ale reparațiilor au crescut cu 14%, pe parcursul anului 2018, putând fi evidențiate creșteri atât în ceea ce privește prețul pieselor cât și tarifele pentru ora de manoperă. BAAR a arătat că aceste concluzii au fost trase în urma analizării a peste 300.000 de calculații unice.

CONROM aduce și argumente de natură legală, care pot fi consultate mai jos, dar afirmă și că afirmațiile venite dinspre Consiliul Concurenței pot influența procesul legislativ, în condițiile în care în această perioadă se lucrează la modificările legii RCA. De asemenea, Confederația afirmă că eliminarea polițelor RCA pe o lună, o altă propunere susținută de Consiliul Concurenței, ar aduce prejudicii consumatorilor.

 

Posibile practici periculoase ale firmelor de asigurare

 

Pe de altă parte, CONROM face referire la o practică a asigurătorilor care plătesc direct păgubiților un avans pentru a își repara mașina avariată. Această practică este legală, însă, spun cei de la CONROM, într-un punct de vedere similar cu cel al Asociației Service-urilor Auto(ASSAI), sprijine evaziunea fiscală și reparațiile neconforme, care pun în pericol siguranța în trafic.

„În prezent societățile de asigurări efectueză plata despăgubirilor în avans către persoanele păgubite doar în baza unor cereri de despăgubire, fără prezentarea unor documente justificative.Cu banii primiți de la asigurătorul RCA, persoanele păgubite se prezintă la service-uri neautorizate care nu emit facturi fiscale pentru reparațiile efectuate, care montează pe autovehiculele persoanelor păgubite piese achiziționate fără facturi fiscale. Este incontestabil că acest mod de despăgubire (plata despăgubirii în avans după mecanismul actual) favorizează evaziunea fiscală, muncă la negru, producând astfel grave prejudicii statului român. Tocmai pentru aceste motive eventualele modificări legislative trebuie să cuprindă dispoziții legale conform cărora despăgubirile achitate în avans de către asigurătorul RCA să fie efectuate în baza documentelor fiscale justificative emise de către societăți autorizate conform legii și nu cum se întâmplă în prezent doar în baza unei cereri de despăgubire.”, arată comunicatul de presă.

În concluzie, CONROM spune că a făcut demersuri către toate instituțiile abilitate să controleze Consiliul Concrenței și că se așteaptă la măsuri din acest punct de vedere.

” Proiectele legislative adoptate într-o perioada incertă din punct de vedere politic (în astfel de perioade se pot produce erori) pot avea consecințe negative majore asupra unei industrii, drept pentru care solicităm domnului Bogdan Chiritoiu să fie rezervat în afirmații publice de natură să provoace presiune la nivelul autorităților cu atribuții de legiferare. Față de această împrejurare, CONROM aduce la cunoștință publicului faptul că s-a adresat organelor statale cărora legea le conferă atribuții de control și supraveghere a activității desfășurate de Consiliul Concurenței, urmând că, pe baza argumentelor prezentate, acestea să dispună măsurile prevăzute de lege, inclusiv convocarea domnului Bogdan Chiritoiu, pentru a prezența clarificări cu privire la afirmațiile făcute recent în spațiul public și pentru a indică motivele, rațiunile și temeiurile de drept care justifică această luare de poziție, care afectează în mod negativ procesul de modificare a legislației din domeniul asigurărilor RCA, aflat în curs de desfășurare.”, transmit reprezentanții Confederației.

Amintim că, așa cum a scris Capital, și reprezentanți ai brokerilor, societăților de asigurare și service-urilor au avut poziții cu referire la modificările anunțate.

Menționăm și că cei de la Consiliul Concurenței au în desfășurare investigații atât pe piața service-urilor cât și pe cea a asigurărilor. De altfel, Consiliul Concurentei a și amendat firmele de asigurare care vând RCA, cu sume semnificative, pentru înțelegeri privind menținerea sus a tarifelor. 

 

Redăm mai jos, principalele argumente legale aduse de CONROM în sprijinul afirmațiilor lor:

 

În primul rând, apreciem cu totul neoportune manifestările domnului Bogdan Chiritoiu, inclusiv pentru că pot conduce la crearea unei presiuni suplimentare asupra organelor decidente (Parlament, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară), aflate în plin proces de modificare a legislației în domeniul asigurărilor, cu atât mai mult cu cât modalitatea de prezentare a mesajului lasă să se întrevadă o atitudine mai degrabă părtinitoare, care favorizează societățile de asigurare în detrimentul celorlalți participanți pe piață.

Faptul că afirmațiile făcute de dl Bogdan Chiritoiu, în calitate de Președinte al Consiliului Concurenței, pot influență factorii cu putere de decizie asupra modificărilor ce vor fi aduse legislației din domeniul asigurărilor RCA este recunoscut chiar de către acesta. În cadrul luărilor de cuvânt publice realizate, a subliniat faptul că autoritatea de concurență, al cărui reprezentant este, are un punct de vedere important, membrii aceștia fiind „avizatori” și că poziția exprimată de aceștia „nu este doar un sfat”, întrucât „o să fie totuși o semnătură pe care trebuie să o dea [n.n. – cu privire la modificările legislației ce ar urmă să fie realizate].”

În timp ce pentru asigurători se discuta și se caută soluții pentru acordarea unor facilități (necesitatea abrogarii prevederilor ce limitează cheltuielile administrative și de vânzare ale poliței de asigurare, existența unor tarife care sunt doar orientative, etc.), pentru service-urile auto se vorbește despre plafonarea prețurilor. Astfel, România a primit scrisoare de la Comisia Europeană să nu plafoneze cheltuielile administrative ale societăților de asigurare, deoarece aceste plafonari sunt contrare Directivelor europene, iar pe de altă parte domnul Președinte al Consiliului Concurenței face afirmații privind plafonarea serviciilor altor operatori econimici (service-urile auto)!

Prin urmare, întregul proces de actualizare a legislației din domeniul asigurărilor a fost declanșat tocmai din necesitatea armonizării legislației din România cu cea existența la nivel Uniunii Europene, pentru a evita noi sancțiuni și atenționări pe ceasta tema. Prin urmare, apreciem că fiind cu totul nejustificat și regretabil faptul că domnul Bogdan Chiritoiu, în calitate de Președinte al Consiliului Concurenței, nu a înțeles să își exercite înaltele competențe ce i-au fost stabilite prin lege în mod obiectiv și echidistant, în scopul facilitării unei dezvoltări durabile a pieței libere în domeniu, ci a ales să acrediteaze, prin manifestările sale publice, un mecanism profund anticoncurențial cum este plafonarea prețurilor.

Conform art. 6 alineat (8) și (9) din Legea 132/2017, orice persoană păgubită poate alege în mod liber, fără nicio constrângere service-ul în care dorește să efectueze reparațiile autovehiculului avariat din culpă unui conducător auto asigurat RCA.

Atragem atenția Parlamentului României, domnului Președinte al României, Guvernului precum și domnului Bogdan Chiritoiu că în cadrul celor 10.000 de service-uri independente autorizate își desfășoară activitatea aproximativ 200.000 de angajați (aceștia sunt la rândul lor tot consumatori), iar întreagă industrie de întreținere și reparații auto, comercializare piese de schimb și materiale necesare procesului de reparații aduc annual la bugetul de stat taxe de miliarde de Euro, iar noi consumatorii dorim să avem o piață liberă , să putem alege liber, fără nicio constrângere , unde efectuăm reparația autovehiculelor.

Nu dorim să ne întoarcem la economia planificată (mercurial). Dacă domnul Bogdan Chiritoiu dorește să plafoneze tarifele unei industrii, atunci trebuie să părăsim Uniunea Europeană, să modificăm Constituția și să limităm tarifele/prețurile la toate produsele vândute și serviciile prestate pe piață (alimente, carburanți, energie, salarii, etc).

Domnul Bogdan Chiritoiu, ASF și Uniunea Europeană au atenționat într-un fel sau altul faptul că o societate de asigurări își poate stabili tarife libere la vânzarea polițelor de asigurare ( atât la cele obligatorii – RCA, cât și la cele facultative – Casco). Că drept dovadă primele de asigurare practicate de diverși asigurători diferă cu până la 400% între acestea.

Cum poate astăzi domnul Bogdan Chiritoiu să recomande tarife libere la asigurători (la vânzarea polițelor către noi consumatorii), astfel încât asigurătorii își pot stabili în mod liber prețul de vânzare a polițelor de asigurare, iar când vine timpul să plătească o despăgubire, această să fie plafonată de același asigurător care a putut stabili în mod liber prețul de vânzare al poliței (și 400% diferența între ofertele de RCA)!

Practic, domnul Bogdan Chiritoiu recomandă pe de-o parte că societățile de asigurare să stabilească în mod liber prețurile la polițele RCA (obligatorii) și Casco (facultative), iar pe de altă parte să limiteze/plafoneze valoarea despăgubirilor achitate de aceeași asigurători care și-au stabilit în mod liber prețurile de vânzare a polițelor de asigurare!

Contrar afirmațiilor domnului Bogdan Chiritoiu conform cărora trebuie plafonate tarifele service-urilor, autoritățile trebuie să constate că tarifele nu țîn pasul cu prețurile și riscurile acoperite și nu invers.
Subliniem faptul că plafonarea prețurilor la nivelul celor practicate de reprezentanțe contravine dispozițiilor art. 4 din Legea 21/1996 a concurenței („Legea nr. 21/1996”), potrivit cărora prețurile produselor și tarifele serviciilor și lucrărilor se determina în mod liber prin concurență, pe baza cererii și ofertei. De altfel, dispozițiile art. 5 și 6 din același act normativ prevăd în mod expres că sunt interzise orice fel de practici care au că obiect sau că efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenței, în special cele care stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare

Mai mult, o astfel de practică este în dezacord cu dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor întrucât deformează în mod esențial comportamentul economic al consumatorului mediu, restrangandu-i în mod nelegal posibilitatea de alegere și favorizând în mod nejustificat reprezentantele, în dauna unităților de service independente.

În atare condiții, ar deveni imposibil pentru unitățile service independente să concureze cu reprezentantele, ceea ce constituie, în fapt, concurență neloială, în sensul Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, întrucât este de natură să producă pagube participanților la piață, conform art. 2 alin. (2) lit. c) din Lege.

Trebuie subliniat că atât Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale (art. 21), cât și Legea nr. 21/1996 a concurenței (art. 3) stabilesc în sarcina Consiliului Concurenței, în calitate de autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenței, obligația de a asigura protecția agenților economici împotriva practicilor anticoncurențiale. Prin urmare, în calitate de conducător al acestei autorități, Președintele Consiliului Concurenței este dator să facă toate demersurile necesare pentru a facilita dezvoltarea pieței libere și a concurenței, iar nu să încurajeze sau să participe la crearea și implementarea unor mecanisme care să restrângă concurență.

În al doilea rând, în situația în care tarifele practicate de unitățile de service ar fi plafonate, România și-ar încalcă inclusiv obligațiile comunitare asumate prin art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

În al treilea rând, atragem atenția asupra prevederilor Regulamentului nr. 461/2010 al Comisiei Europene, privind aplicarea art. 101 alin. (3) din TFUE categoriilor de acorduri verticale și practici concertate în sectorul autovehiculelor

În al patrulea rând, atragem atenția asupra încălcării dispozițiilor art. 45 și 135 din Constituția României.