În 2022, aproximativ 23.000 de români au încasat pensie privată

Potrivit raportului privind evoluția pensiilor private în 2022, publicat, luni, de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), anul trecut, au fost efectuate plăţi ale activului personal net în valoare de circa 407 de milioane de lei către 23.000 de participanţi/beneficiari. Conform sursei citate anterior, din valoarea totală a plăţilor efectuate, un procent de 88% este aferent deschiderii dreptului la pensie, 11% ca urmare a decesului participantului şi 1% ca urmare a invalidităţii.

În 2022, ca şi modalitate de plată a activului personal net, 67% dintre participanţi/beneficiari au preferat plăţile unice în detrimentul celor eşalonate. Ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, au fost efectuate plăţi unice în valoare de 224 milioane lei şi plăţi eşalonate în valoare de circa 133 milioane lei.

„Au fost înregistrate plăţi unice în cuantum de 32 milioane lei şi plăţi eşalonate în cuantum de 12 milioane lei către beneficiarii activului personal net ca urmare a decesului participantului. Pentru invaliditate, cuantumul activului net personal plătit a fost de aproximativ 3,5 milioane de lei aferent plăţilor unice şi 1,1 milioane lei prin plăţi eşalonate”, scrie în acel raport.

În decembrie 2022, fondurile de pensii private au cumulat active în cuantum de 100,08 de miliarde de lei

În primele nouă luni din 2022, cele mai mari ponderi în totalul plăţilor activului personal net au fost înregistrate de FPAP NN (35%), FPAP AZT Viitorul Tău (23%) şi FPAP Metropolitan Life (14%), fiind şi fondurile cu cel mai mare număr de participanţi. Deschiderea dreptului la pensie reprezintă ponderea cea mai mare în plăţile fondurilor de pensii administrate privat. La sfârșitul lui decembrie 2022, fondurile de pensii private au cumulat active în cuantum de 100,08 de miliarde de lei, în creştere cu 8,17% comparativ cu finalul lui decembrie 2021.

Raportat la septembrie 2022, activele totale ale fondurilor de pensii private au crescut cu 8,73%. Astfel că, la finalul anului 2022, fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) au cumulat active în cuantum de 96,46 de miliarde de lei, cu 8,25% mai mult faţă de decembrie 2021 şi în creştere cu 8,74% comparativ cu septembrie 2022. Fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au cumulat active în valoare de 3,62 de miliarde de lei, cu 6,12% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior şi în creştere cu 8,52% comparativ cu septembrie 2022.

În 2022, existau 8,59 de milioane de participanţi la cele 17 fonduri de pensii private

Pe data de 31 decembrie 2022, erau înscrişi 8,59 de milioane de participanţi la cele 17 fonduri de pensii private, la finalul anului precedent fiind înregistraţi doar 8,36 de milioane de participanţi.

„Numărul participanţilor înregistraţi în sistemul pensiilor administrate privat la 31 decembrie 2022 a fost de 7,96 milioane persoane, faţă de 7,79 milioane persoane înregistrate în luna decembrie a anului 2021, iar numărul de participanţi înregistraţi în sistemul pensiilor facultative a fost de 627 de mii de persoane, comparativ cu 564 de mii de persoane înregistrate la 31 decembrie 2021”, scrie în acel raport.

Politica investiţională din cadrul portofoliilor de active ale fondurilor de pensii private continuă să fie concentrată pe piaţa locală de capital, în timp ce ponderea investiţiilor în instrumente cu venit fix reprezenta 71% din totalul portofoliului investiţional al fondurilor de pensii private. La finalul anului trecut, un procent de 22% a fost investit în acţiuni.