„În acest context, pentru a se evita emiterea de sancţiuni contravenţionale pentru aceste cazuri, adresăm utilizatorilor rugămintea de a îşi verifica concordanţa între numărul de înmatriculare al vehiculului înscris pe documentele emise la achitarea rovinietei şi cel înscris în certificatul de înmatriculare”, menționează oficialii CNADNR.
De asemenea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul schimbării numărului de înmatriculare a vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care utilizatorul solicită modificarea numărului de înmatriculare în baza de date. Modificarea în baza de date se realizează numai la sediul CNADNR, la sediile Direcţiilor Regionale de Drumuri şi Poduri şi la sediile Secţiilor de Drumuri Naţionale, ale căror adrese de contact se regăsesc pe pagina web a CNADNR, secţiunea roviniete.
Pentru modificarea numărului de înmatriculare în baza de date este necesară o cerere scrisă, conform formularului-tip care se regăseşte pe pagina web a CNADNR; și cartea de identitate a vehiculului în copie şi original pentru verificarea conformităţii. Conform Companiei, solicitarea se verifică pe loc şi, dacă aceasta este justificată, după achitarea de către utilizator a tarifului de modificare a numărului în baza de date (20 lei + TVA), se efectuează această modificare.
În cazul în care există neconcordanţe între numărul de înmatriculare al vehiculului înscris pe documentele emise la achitarea rovinietei şi cel înscris în certificatul de înmatriculare, utilizatorii vor trebui să solicite la CNADNR corecţia în baza de date a numărului de înmatriculare prin transmiterea unei solicitări în acest sens, însoţită de copii de pe certificatului de înmatriculare şi documentele emise la achitarea rovinietei la numărul de fax 021/318.66.50 sau adresa de e-mail [email protected]