Conform ministerului de resort, exploatarea forestieră este reglementată de Codul Silvic, iar acesta prevede că exploatarea masei lemnoase în baza unui amenajament silvic se face pe baza autorizaţiilor de exploatare, eliberate de şeful ocolului silvic, care cuprind obligaţii referitoare la condiţiile din punct de vedere al protecţiei mediului pentru desfăşurarea activităţii şi măsurile pentru monitorizarea acesteia. 

În acest context, prin Ordinul nr. 1708/2017, ministerul vizează eliminarea dublei reglementări, debirocratizarea administrativă şi separarea clară a competenţelor. 

‘Pentru a fi aprobate, amenajamentele silvice sunt supuse avizării de mediu din partea Agenţiilor de Protecţia Mediului (APM), inclusiv în ceea ce priveşte planul de recoltare a masei lemnoase, motiv pentru care a fost eliminată autorizaţia de mediu pentru exploatare forestieră. În situaţia anterioară, APM-urile verificau de două ori aceeaşi activitate, ajungându-se la blocaje foarte mari în activitatea de exploatare, mai ales din cauza termenelor procedurale foarte lungi. În actuala reglementare, fiecare instituţie îşi realizează atribuţiile specifice, fără a exista imixtiuni sau depăşiri de competenţe, astfel: A.P.M. realizează evaluarea de mediu a planului de recoltare a masei lemnoase, în cadrul procedurii de avizare a amenajamentului silvic; Gărzile Forestiere verifică dacă tăierile se realizează conform legislaţiei silvice în vigoare; Gărzile de Mediu monitorizează strict măsurile de protecţia mediului înconjurător, referitoare la activitatea de exploatare’, notează Ministerul Mediului. 

Potrivit sursei citate, în vechea reglementare, personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei mediului era pus în situaţia de a verifica procesul tehnologic de recoltare a masei lemnoase, reglementat separat prin Ordinului nr. 1540/2011. ‘Aceste verificări reprezentau o depăşire a competenţelor profesionale şi o imixtiune în activitatea inspectorilor Gărzilor Forestiere’, consideră Ministerul Mediului. 

Pe de altă parte, în documentul oficial se precizează faptul că nu se va mai realiza nicio tăiere fără avizul administratorului/custodelui ariei protejate, responsabilul cu măsurile de protecţie şi conservare, având astfel un rol activ în activitatea de exploatare. 

 

De asemenea, măsurile de mediu sunt aplicate strict pe zona unde se realizează tăierile şi sunt specifice tipului de pădure/zonă protejată. Aceste măsuri sunt obligatorii pentru titularul activităţii de exploatare şi se asigură respectarea acestora, fiind specificate în autorizaţia de exploatare forestieră.  

Nu în ultimul rând, prin intermediul noului Ordin, Ministerul Mediului urmăreşte creşterea transparenţei în controlul de mediu asupra exploatării forestiere. 
   
‘În actuala reglementare, pentru a putea fi asigurat controlul asupra respectării măsurilor de mediu, Garda de Mediu este notificată despre toate activităţile de exploatare forestieră, în termen de 7 zile de la emiterea autorizaţiei de exploatare. De asemenea, anual, ocoalele silvice furnizează Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi autorităţilor competente pentru protecţia mediului, toate datele privind activitatea de exploatare forestieră’, se menţionează în informarea ministerului de resort. 

Ministerul Mediului a publicat, în data de 9 august 2017, pe propria pagină de Internet, spre dezbatere publică, proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate. (Sursa: Agerpres)