Aşa a decis ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, printr-un Ordin pentru instituirea unor măsuri suplimentare de siguranţă feroviară. Această decizie a fost luată ca urmare a faptului că, în perioada octombrie 2009 – noiembrie 2010, s-au produs  o serie de accidente feroviare grave şi incidente feroviare în sistemul de transport feroviar din România, existând şi un grad ridicat de repetabilitate a erorilor umane care au stat la baza producerii acestor accidente şi incidente feroviare.
"În acest context, s-au dispus măsuri suplimentare pentru creşterea gradului de siguranţă în transportul feroviar. Măsurile vizează verificarea profesională suplimentară a cunoştinţelor personalului feroviar cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare, a personalului cu atribuţii în organizarea şi conducerea activităţii de transport feroviar, în perioada 01 februarie – 30 aprilie 2011", se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Transporturilor.
De asemenea Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română-ASFR, prin Inspectoratele de Siguranţă Feroviară va efectua acţiuni de inspecţie de stat. Măsurile sunt aplicabile administratorului infrastructurii feroviare publice, gestionarilor de infrastructură feroviară neinteroperabilă, operatorilor de transport feroviar şi operatorilor economici – furnizori feroviari – autorizaţi să efectueze lucrări de construire, modernizare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare, care deţin şi utilizează drezine autopropulsate, utilaje de cale sau altele similare acestora.
Aceste activităţi suplimentare se vor efectua fără a se percepe tarifele specifice, iar operatorii economici implicaţi nu vor suporta cheltuieli suplimentare.