'Statele Spaţiului Economic European şi Uniunea Europeană au semnat, la 3 mai, acordurile pentru reînnoirea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European şi a Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada de programare 2014 – 2021. Cele două mecanisme financiare, cunoscute şi sub denumirea de 'Granturi SEE/Granturi Norvegiene', păstrează obiectivele generale de susţinere a coeziunii economice şi sociale în Europa prin creştere economică şi dezvoltare durabilă şi îşi propun să contribuie atât la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European, cât şi la întărirea relaţiilor bilaterale', informează MFE, citat de Agerpres

Potrivit instituţiei, România va beneficia de o alocare financiară sporită, de aproximativ 502 milioane euro, comparativ cu cea acordată pe perioada 2009 – 2014, în valoare de aproximativ 306 milioane euro, în contextul în care valoarea totală a granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein şi Regatul Norvegiei a fost majorată la aproape 3 miliarde de euro pentru o perioadă de şapte ani. 

'O noutate o reprezintă înfiinţarea unui nou fond pentru cooperare regională, în cadrul căruia o mare parte va fi dedicată promovării, ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor. Finanţările se vor acorda pentru cinci domenii prioritare, anume Inovare, Cercetare, Educaţie şi Competitivitate, Incluziunea socială, Ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor şi Combaterea sărăciei, Mediu, Energie, Schimbări climatice şi Reducerea emisiilor de carbon, Cultură, Societatea Civilă, Bună guvernanţă şi Drepturi şi libertăţi fundamentale, Justiţie şi Afaceri interne. Ca urmare a semnării acestor acorduri, statele donatoare vor încheia, cu fiecare dintre cele 15 state beneficiare în parte, în urma negocierilor bilaterale, câte un Memorandum de Înţelegere pentru fiecare din cele două mecanisme financiare, ce vor stabili programele ce urmează a fi implementate', se mai arată în comunicat.