Ponderea pensiilor private în PIB a fost, la 30 septembrie 2015, de 3,46%, comparativ cu 2,81% în septembrie 2014, şi cu 3,03% în decembrie anul trecut.

În ceea ce priveşte investiţiile, comparativ cu septembrie 2014, numai sumele plasate în depozite bancare şi fonduri de mărfuri şi metale preţioase au înregistrat scăderi în septembrie 2015.

'În cazul celorlalte clase de active au fost înregistrate creşteri cuprinse între aproximativ 14% şi 29%, sau de trei ori în cazul titlurilor de participare şi private equity, sau de şapte ori în cazul obligaţiunilor municipale, în condiţiile unui avans anual al activelor totale de aproximativ 21,39%', afirmă ASF.

Potrivit sursei citate, valoarea totală a activelor nete înregistrată, la 30 septembrie, de fondurile de pensii administrate privat a fost de 23,07 miliarde de lei (5,22 miliarde de euro), mai mult cu 29,81% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014 şi cu 20,70% comparativ cu decembrie anul trecut.

'La sfârşitul lunii septembrie a acestui an erau înregistraţi în sistemul pensiilor administrate privat 6,46 milioane de participanţi, cu 4,13% mai mulţi faţă de septembrie 2014 şi cu 2,65% mai mulţi faţă de finalul anului 2014. Contribuţia medie la nivelul participanţilor cu contribuţii în septembrie 2015 a fost de 110,29 lei, în creştere cu 22,75% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014 şi cu 23,4% comparativ cu decembrie 2014. Valoarea medie a unui cont aferent Pilonului II pentru cei 3,19 milioane participanţi care au avut contribuţii lunare (în perioada mai 2008 – septembrie 2015) a fost de 5.300 lei (aproximativ 1.200 de euro), ceea ce înseamnă un avans anual de 27% şi de 19% pe primele trei trimestre ale anului 2015', se arată în comunicat.

La data de 30 septembrie, peste două milioane de participanţi înregistrau sume în cont de până în 5.000 lei. Valoarea contului pentru aproximativ 700.000 de persoane era cuprinsă între 5.000 şi 10.000 de lei, iar pentru aproximativ 400.000 de persoane era de peste 10.000 de lei.

"Sumele plasate în toate categoriile de instrumente financiare au înregistrat creşteri valorice, comparativ cu septembrie anul trecut, situate între aproximativ 4% şi 67%, sau de cinci ori mai mari, ca în cazul obligaţiunilor municipale, în condiţiile în care activele totale au crescut cu 29,81%. Din punct de vedere al alocării resurselor financiare pe diferite clase de active, ponderile în total active ale obligaţiunilor municipale, obligaţiunilor organismelor străine neguvernamentale au înregistrat creşteri în septembrie 2015, comparativ cu aceeaşi lună din 2014. Celelalte clase de active au înregistrat scăderi', informează documentul citat.

Activele nete ale fondurilor de pensii facultative au atins, în septembrie 2015, valoarea de 1,19 miliarde de lei (0,27 miliarde de euro), înregistrând un avans anual de 21,39% şi de 13,97% faţă de finalul anului trecut. La sfârşitul lunii septembrie 2015, erau înregistraţi 373.437 de participanţi în sistemul pensiilor facultative, în creştere cu 10,99%, faţă de aceeaşi lună a anului trecut şi cu 7,79% comparativ cu decembrie 2014. La sfârşitul lunii septembrie, valoarea medie a unui cont aferent Pilonului III pentru cei 373.437 de participanţi a fost de 3.173 lei (718 de euro), ceea ce înseamnă un avans anual de aproximativ 9%. AGERPRES