Numărul mediu de angajaţi care lucrează în sectorul românesc de construcţii a scăzut treptat de la nivelul maxim atins în 2008, de 414.600 de muncitori, până la circa 350.000 anul trecut. Principala provocare a antreprenorilor pentru acest an este împiedicarea angajaţilor calificaţi în a opta pentru munca în străinătate.

„Deschiderea pieţei muncii din 2014 pentru forţa de muncă din Europa Centrală şi de Est va avea ca efect migrarea forţei de muncă calificate din construcţii“, precizează Laurenţiu Plosceanu, preşedintele Asociaţiei Române a Antreprenorilor de Construcţii (ARACO).

Constructorii trebuie să lupte cu această problemă în contextul unor îngrijorări crescute cu privire la perpetuarea problemelor legate de recuperarea creanţelor atât la nivel central, cât şi la nivel local, unul dintre principalii factori care au contribuit la creşterea numărului de insolvenţe din acest sector. Datele înregistrate de Coface pentru prima jumătate a anului trecut indică faptul că 15% din totalul insolvenţelor sunt atribuite societăţilor din construcţii. Rata medie a profitabilităţii companiilor din construcţii a coborât de la 6-10% cât era în perioada 2006-2008 la 0-5% începând cu 2009, iar în ultimii doi ani a fost preponderent negativă, potrivit datelor ARACO.

Nici măcar faptul că 2014 este un an electoral, o perioadă recunoscută în trecut pentru intensificarea activităţii în construcţii, nu mai este o garanţie pentru revitalizarea sectorului. Plosceanu spune că este posibil să se simtă o revigorare a activităţii numai la nivelul firmelor agreate politic.

„Nu există un program asumat la nivel guvernamental privind proiectele ce urmează a fi executate în anul 2014. Sunt cunoscute la acestă dată intenţiile de continuare a unor proiecte începute cum ar fi magistralele IV şi V ale metroului bucureştean, continuarea lucrărilor la segmente de autostradă aflate pe Culoarul IV Pan European. Master planul pe transport rămâne încă un subiect în fază de proiect!“, precizează preşedintele ARACO.

În plus, prognozele constructorilor indică faptul că preţul lucrărilor de construcţii va înregistra o creştere de circa 2% în acesst an, în principal din cauza majorării preţurilor la resursele energetice şi a taxărilor aferente.

Laurenţiu Plosceanu estimează că, în 2014, valoarea pieţei construcţiilor se va situa la nivelul de circa 9 mld. euro, de la 9,33 mld. euro raportat anul trecut, adică 61% din valoarea pieţei în 2008. Dacă sectorul construcţiilor avea o pondere de 10,9% în Produsul Intern Brut în 2008, aceasta a scăzut până la 6,8% la nivelul anului trecut.