Mai precis, Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de vineri actul normativ cu privire la schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pe trimestrul 2.

La începutul ședinței de Guvern, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Aurel Simion, a solicitat introducerea pe ordinea de zi suplimentară a actului normativ cu privire la schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură.

“Solicit introducerea pe ordinea de zi suplimentară a actului normativ cu privire la schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pe trimestrul 2, adică 1 aprilie 2020 – 30 iunie 2020. E vorba de de 17.540 de beneficiari cu un efort financiar de 176.743 mii lei. Banii îi avem din economii şi din ordonanţa 201/2020 – 80.000 de lei”, a spus secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Aurel Simion, la începutul şedinţei de Guvern.

El a mai solicitat introducerea pe ordinea de zi a unei hotărâri de prelungire a acestei scheme de ajutor până în anul 2023.

S-a dat startul depunerii cererilor

La începutul lunii decembrie, Serviciul Relații cu Publicul și Comunicare din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că în cursul lunii se depun cererile de acord pentru finanțare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2021.

Cererile se depun la centrele județene ale agenției, pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde au fost depuse cererile unice de plată în cadrul campaniei 2020.

Cine sunt beneficiarii

Beneficiarii sunt producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole; producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole; organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare – dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

În ceea ce privește persoanele fizice, acestea pot fi acceptate ca potențiali beneficiari dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală.