Cel mai recent raport economic periodic al Băncii Mondiale – intitulat Restarting Resilience – prezintă măsurile pe care guvernele ar trebui să le aplice cu prioritate pentru a răspunde în mod eficace impactului pe care COVID-19 îl are asupra veniturilor cetăţenilor şi a pieţelor forţei de muncă.

Potrivit acestuia, aproape unul din opt locuri de muncă este în pericol, chiar şi în condiţiile în care ţările au ieşit din izolare.

„Reacţia rapidă manifestată în faţa pandemiei de COVID-19 prin adoptarea unor soluţii strategice a oferit economiilor timpul necesar pentru păstrarea relaţiilor de muncă şi a atenuat impactul imediat asupra şomajului. Pandemia îi afectează pe cei care consideră că este mai greu să adopte măsuri de distanţare socială la locul de muncă, în timp ce lucrătorii care pot lucra de la domiciliu sunt mai puţin afectaţi”, este scris în raport, potrivit agerpres.ro

Sprijinul acordat gospodăriilor

Conform raportului, este constatat că ponderea populaţiei expuse riscului de sărăcie ar putea creşte cu 3 – 4% de la 14,7 % în 2019 la 17,7 – 18,7% în 2020. Indicatorul ‘risc de sărăcie’ variază în funcţie de ţară, iar în cadrul acestei categorii sunt avuţi în vedere cetăţenii cu venituri care scad sub 60% din venitul naţional mediu.

„COVID-19 are potenţialul de a inversa unele dintre câştigurile de venit la care am asistat în UE în ultimii ani. Structurile de protecţie socială existente vor trebui să echilibreze sprijinul acordat gospodăriilor care au nevoie de ajutor, stimulând totodată revenirea în siguranţă la locul de muncă şi redresarea economică”, a transmis Gallina A. Vincelette, director pentru Ţările din Uniunea Europeană în cadrul Băncii Mondiale.

De asemenea, raportul subliniază că statele europene au acum ocazia de a-şi consolida sistemele de protecţie socială în timpul etapei de redeschidere, pentru a se asigura că UE este mai bine pregătită să răspundă la valurile şi crizele viitoare. Acest lucru se poate realiza prin consolidarea flexibilităţii sistemelor pentru a se adapta rapid în faţa unei crize şi prin protejarea persoanelor vulnerabile, inclusiv prin acordarea de sprijin specific celor care activează în structuri de lucru nestandardizate sau informale.

„O constatare-cheie arată că, deşi extinderea transferurilor către beneficiarii asistenţei sociale existente ar fi relativ simplă, nu toate persoanele nevoiaşe sau cele cu risc ridicat de impact asupra ocupării forţei de muncă beneficiază de programele existente. Criza adânceşte disparităţile de pe piaţa muncii şi riscă să blocheze convergenţa venitului regional în întreaga UE”, spun reprezentanţii Băncii Mondiale.