Avem un guvern nou, tehnocrat, condus de un fost comisar european care a avut pe mână, timp de un mandat, unul dintre cele mai dure domenii din Uniunea Europeană – agricultura.

Programul de guvernare anunţat de Dacian Cioloş nu este unul stufos și arată ca unul făcut în pripă. Motiv pentru care premierul Cioloș a îmbunătățit prima variantă a programului de guvernare trimis Parlamentului. „Am pregătit proiectul nostru de guvernare în doar câteva zile, fără a beneficia de o platformă programatică prealabilă, așa cum ar avea un partid politic și aşa cum se pregăteşte de obicei. De aceea, măsurile incluse în proiectul nostru nu sunt exhaustive“, a recunoscut Cioloș în fața parlamentarilor. În prima fază, programul lui Cioloș era unul „sterp“, așa cum l-a catalogat fostul președinte Traian Băsescu, potrivit căruia proiectul era „o listă de enunţuri fără valoare din punct de vedere al credibilităţii“. Multe capitole importante dezvoltării economiei românești erau tratate cu superficialitate, un exemplu în acest sens fiind „Transporturile“, capitol la care tehnocrații lui Cioloș au trecut doar „valorificarea poziției geografice a României și transformarea țării într-un nod logistic regional.“ La o zi distanță, Dacian Cioloș a trimis o formă revizuită, adăugând mai multe detalii programului de guvernare, și l-a extins de la 13 la 20 de pagini.

Transparență, responsabilitate și dialog

Explicația premierului a venit tot de la tribuna Parlamentului, de unde a declarat că „sunt conștient că acest Guvern nu se poate angaja pe toate fronturile de reformă în societatea românească, însă ne asumăm un set de măsuri concrete, limitate ca număr, dar cu impact și importanță sistemică. Ne asumăm un număr de măsuri pe care să le ducem la îndeplinire, în dialog cu dumneavoastră și cu societatea.“ El a menționat că guvernarea va fi bazată pe trei principii fundamentale:  transparență, responsabilitate și deschidere pentru dialog.

Cât va reuși să realizeze din aceste obiective rămâne de văzut, cert este că președintele Klaus Iohannis a ținut să le precizeze miniștrilor că nu va încerca niciodată să spună Guvernului ce să facă, nici să impună cum să facă. „Un an de zile este puţin, este foarte puţin în politică, dar este suficient de lung pentru a guverna România bine, pentru a asigura un cadru foarte bun pentru alegerile locale şi parlamentare şi pentru partidele politice care vor să se reformeze“, a menționat Iohannis.
Aspirații

Tot președintele a precizat, în discursul prezentat parlamentarilor, că prin schimbarea cerută în stradă, opinia publică se așteaptă la reforme, iar la finalul lor „va însemna că pacientul știe clar ce drepturi are, cât plătește și ce servicii primește, că un investitor își va putea dezvolta un plan de afaceri pe 10 ani fără teama că regulile se vor schimba peste noapte, că un om care vrea să își plătească taxele nu trebuie să se plimbe ore în șir de la un ghișeu la altul și că nu va dura 20 de ani ca să construim o autostradă. Va însemna că elevul care intră în clasa I şi părinţii acestuia vor ști ce studiază, ce opțiuni de educație are, ce examene trebuie să dea și își va putea contura viitorul pentru 10, 12, 15 ani. Avem provocări mari, dar și oportunități mari. Și mai ales, nu avem timp de pierdut. Nu avem timp de pierdut cu discuții sterile sau de dragul imaginii. Avem o responsabilitate, iar cei care vor veni după noi ne vor judeca și evalua după deciziile pe care le luăm astăzi“.

Vă prezentăm alăturat principalele idei ale programului de guvernare pentru cele mai importante capitole. 

STABILITATE și INVESTIȚII

 • elaborarea Bugetului pe 2016 cu menținerea țintelor de stabilitate macroeconomică;
 • realizarea unui plan de investiții pentru următorii 10 ani, având consensul întregii clase politice;
 • impulsionarea investițiilor publice prin creșterea capacității instituționale  și demararea proiectelor de investiții prin Planul European de Investiții – Planul Juncker.
   

MEDIU DE AFACERI și TURISM

 • stimularea investițiilor străine în domenii de vârf, crearea unei bănci naționale de dezvoltare, creșterea pieței de capital;
 • creșterea gradului de ocupare a forței de muncă corelat cu dezvoltarea unor politici de urbanizare și stimulare a atragerii și reintegrării românilor din diaspora;
 • creșterea numărului de vizitatori străini în România, prin promovarea turismului de nișă, adică cel cultural și a ecoturismului din Delta Dunării.
   

FISCALITATE

 • asigurarea unui cadrul fiscal și de reglementare care să fie stabil, predictibil, transparent. Debirocratizare, simplificare și armonizare a reglementărilor;
 • elaborarea de măsuri care să asigure un raport corect între stat și contribuabil;
 • îmbunătățirea gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat prin încurajarea conformării voluntare, modernizarea, profesionalizarea și descentralizarea administrațiilor fiscale.

 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

 • profesionalizarea administrației publice prin recrutare și evaluare pe bază de competențe și performanță. Crearea unei școli superioare de administrație publică;  
 • derularea unui proiect de eficientizare a Secretariatului General al Guvernului și extinderea lui și în alte zone ale administrației publice;
 • îmbunătățirea legislației privind achizițiile publice, în sensul simplificării acesteia și impunerea unei transparențe totale în acordarea contractelor publice în administrația centrală și locală.
   

EDUCAȚIE

 • începerea procesului de aducere a tuturor școlilor la standarde minimale de funcționare și garantare a siguranței;
 • corelarea educației cu piața muncii cu accent pe rolul învățământului profesional și tehnic, pe educația duală;
 • creșterea corelării învățământului cu cerințele pieței muncii.
   

SĂNĂTATE

 • elaborarea, dezbaterea publică și adoptarea unei noi legi a sănătății;
 • reducerea migraţiei în străinătate şi acoperirea deficitului de personal din unităţile sanitare, în special din mediul rural;
 • elaborarea unui program multianual de investiţii în sănătate, în vederea asigurării actului medical la standarde convergente spre cele din UE.
   

AGRICULTURĂ

 • aplicarea eficientă a Politicii Agricole Comune. Simplificarea procedurilor și reducerea birocrației în special la aplicarea fondurilor europene;
 • sistem de irigații – promovarea proiectului de lege în vederea stabilirii unui sistem de irigații modern și eficient;
 • promovarea lanțului scurt de aprovizionare prin valorificarea resurselor la nivel local.
   

ENERGIE

 • finalizarea strategiei energetice naționale și inițierea unui proces de adoptare a acesteia prin consens politic;
 • încurajarea programelor de eficiență energetică, cu precădere în sectorul rezidențial care are un potențial semnificativ de economisire a energiei;
 • promovarea energiilor regenerabile astfel încât acestea să atingă o pondere de 24% din consumul aferent anului 2020.
   

TRANSPORTURI și INFRASTRUCTURĂ

 • îmbunătățirea performanței economice a companiilor din subordinea/autoritatea Ministerului Transporturilor prin consolidarea sistemului de guvernanță corporativă;
 • continuitatea implementării proiectelor de infrastructură de transport din domeniul feroviar si rutier(autostrăzi și cale ferată) cu finanțare din fonduri structurale și din bugetul de stat;
 • demararea elaborării Codului de Transport al României care să reglementeze mai multe domenii de interes pentru politica de transport a României.

DEZVOLTARE SOCIALĂ

 • descurajarea culturii dependenței faţă de ajutoarele sociale şi încurajarea unei culturi a muncii şi a responsabilităţii individuale şi sociale;
 • reducerea ratei șomajului, mai ales, în rândul tinerilor prin crearea de programe de sprijin în demararea afacerilor, acordarea de facilităţi fiscale pentru angajatori;
 • apărarea drepturilor lucrătorilor români din toate statele membre UE prin prevenirea oricărui fel de discriminare.
   

MEDIU

 • întărirea capacitații instituționale de administrare și control a activității de exploatare a resurselor forestiere în special prin implementarea Codului Silvic și al Radarului Pădurilor;
 • gospodărirea durabilă a resurselor de apă și controlul eficient al aplicării legislației;
 • asigurarea cadrului instituțional și administrativ pentru un management eficient și coerent al rețelei de arii naturale protejate (Agenția Națională Arii Protejate).

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI  

 • întărirea guvernanţei corporative la Poşta Română şi Telekom la nivelul celor mai bune practici internaţionale şi continuarea proceselor de privatizare după identificarea celor mai bune opţiuni;
 • pași concreți spre eliminarea „graniței telecom“ cu Republica Moldova prin acord de roaming guvernamental;
 • sprijinirea proiectului Ghișeului Unic.