Astăzi, Comisia Europeană a adoptat două regulamente privind utilizarea aditivilor alimentari. Astfel, în cazul anumitor categorii de alimente sunt autorizați foarte puțini aditivi sau chiar sunt complet interziși.
Cele două regulamente instituie două noi liste. Prima se referă la aditivii din produsele alimentare și va intra în vigoare în iunie 2013 (această perioadă de grație pentru aplicare a fost considerată necesară pentru a permite industriei alimentare a Uniunii să se adapteze la noile norme).
Această listă va permite consumatorilor, operatorilor din sectorul alimentar și autorităților de control să identifice cu ușurință aditivii care sunt autorizați într-un anumit produs alimentar.
Cea de-a doua listă privește aditivii din ingredientele alimentare, cum ar fi alți aditivi, enzime, arome și substanțe nutritive și se va aplica după 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial al UE.
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) trebuie să reevalueze toți aditivii până în 2020.
Șaptesprezece coloranții au fost deja reevaluați. Pentru trei dintre aceștia, Comisia a propus deja niveluri de utilizare revizuite, având în vedere că EFSA consideră că expunerea la aditivii respectivi poate fi prea mare pentru anumite grupuri de consumatori.
Datorită unor noi informații științifice, se acordă prioritate mai mare îndulcitorului aspartam, care va fi reevaluat până în septembrie 2012.
„Adoptarea a două regulamente privind aditivii va spori capacitatea de decizie a cetățenilor și, deopotrivă, a industriei, deoarece vor face ca tuturor celor interesați să le fie mai ușor să știe exact care sunt aditivii autorizați în produsele alimentare,” a declarat John Dalli, comisarul pentru sănătate și consumatori.
Ce schimbări aduce noua legislație
Pe lângă instituirea celor două liste, noua legislație prevede:
• condiții bine determinate în care se pot adăuga aditivi la alimente
• o împărțire a alimentelor în categorii cu aditivii enumerați într-o manieră clară, în funcție de categoriile de alimente la care pot fi adăugați
• un program pentru deplina reevaluare a siguranței tuturor aditivilor autorizați
• orientări și instrucțiuni clare pentru solicitanții de noi utilizări de aditivi alimentari