"Europa în mişcare" este un set amplu de iniţiative care vor spori siguranţa în trafic, vor încuraja perceperea unor taxe rutiere mai echitabile, vor reduce emisiile de CO2, poluarea aerului şi congestia traficului, vor reduce birocraţia pentru întreprinderi şi vor combate ocuparea ilegală a forţei de muncă, asigurând totodată condiţii adecvate şi perioade de repaus pentru lucrători, apreciază Executivul comunitar. 

"UE are ocazia unică de a se plasa în fruntea modernizării transportului rutier nu numai în Europa, ci şi la nivel mondial. Reformele noastre vor pune bazele unor soluţii rutiere standardizate şi digitale, ale unor condiţii sociale mai echitabile şi ale unor norme de piaţă aplicabile. Acestea vor contribui la reducerea costurilor socioeconomice ale transporturilor, cum ar fi timpul pierdut în trafic, accidentele mortale şi vătămările grave, riscurile pentru sănătate generate de poluare şi zgomot, servind totodată intereselor cetăţenilor, întreprinderilor şi mediului. Datorită standardelor comune şi serviciilor transfrontaliere, călătoriile multimodale vor deveni o realitate în întreaga Europa", a afirmat comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc. 

Mobilitatea are o influenţă majoră asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor europeni şi asigură în mod direct peste 11 milioane de locuri de muncă. Sectorul se confruntă însă cu o serie de transformări tehnologice, economice şi sociale al căror ritm este din ce în ce mai rapid. 

Comisia a adoptat miercuri o strategie pe termen lung care vizează transformarea acestor provocări în oportunităţi şi concretizarea unei mobilităţi inteligente, echitabile din punct de vedere social şi competitive până în 2025. Pentru realizarea acestei tranziţii, UE va adopta măsuri legislative specifice şi măsuri de sprijin, inclusiv investiţii în infrastructură, cercetare şi inovare. Se va garanta astfel că cele mai curate, conectate şi automatizate soluţii de mobilitate, echipamente de transport şi vehicule vor fi concepute, oferite şi fabricate în Europa, se arată în comunicatul CE. 

Aceasta este însoţită de o primă serie de opt iniţiative legislative care vizează în mod specific transportul rutier, un sector care asigură în mod direct locuri de muncă pentru 5 milioane de europeni şi generează totodată aproape o cincime din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE. Astfel, se vor intensifica eforturile de asigurare a aplicării legii, de combatere a ocupării ilegale a forţei de muncă, de reducere a sarcinii administrative pentru întreprinderi şi de sporire a clarităţii normelor existente, de exemplu în ceea ce priveşte aplicarea legilor naţionale privind salariul minim. 

De asemenea, Comisia promovează soluţii de mobilitate fluide, astfel încât cetăţenii şi întreprinderile să se deplaseze cu mai multă uşurinţă în întreaga Europă. Acesta este cazul propunerii care vizează sporirea interoperabilităţii sistemelor de taxare rutieră care le va permite utilizatorilor rutieri să conducă pe întreg teritoriul UE fără să se preocupe de diferitele formalităţi administrative. Specificaţiile comune pentru datele privind transportul public de pasageri le vor permite, de asemenea, pasagerilor să îşi planifice mai bine călătoriile şi să urmeze cel mai bun itinerar, chiar dacă acesta presupune trecerea unei frontiere, conform comunicatului CE. 

Acest prim set de opt propuneri va fi completat în cursul următoarelor 12 luni cu alte propuneri, care vor viza, printre altele, normele de emisii pentru perioada de după 2020 pentru autoturisme şi camionete, precum şi primele norme de emisii pentru vehiculele grele, după ce astăzi a fost prezentată propunerea de monitorizare şi raportare a emisiilor de CO2 şi a consumului de combustibil pentru vehiculele grele. Aceste propuneri vor promova inovarea, vor consolida competitivitatea, vor reduce emisiile de CO2, vor îmbunătăţi calitatea aerului şi sănătatea populaţiei şi vor spori siguranţa transporturilor. 

AGERPRES