Având în vedere efectele negative ale crizei financiare globale asupra situaţiei economice şi financiare din România, Preşedinţia Consiliului şi Comisia anunţă disponibilitatea Uniunii Europene de a sprijini România pentru evitarea riscurilor legate de creşterea presiunilor asupra pieţei şi pentru corectarea sistematică a dezechilibrelor.

Comisia desfăşoară consultări strânse cu autorităţile române şi cu FMI pentru elaborarea unui răspuns comun în vederea ameliorării situaţiei macroeconomice a României şi a sprijinirii sustenabilităţii balanţei de plăţi, sub forma unui pachet proactiv de finanţare multilaterală de siguranţă.

Asistenţa financiară este condiţionată de angajamentul ferm al autorităţilor române de a implementa un program de măsuri de sprijin. Este nevoie în mod clar de mobilizarea tuturor părţilor interesate şi a instrumentelor de politică în scopul continuării asigurării stabilităţii macroeconomice şi financiare, precum şi a consolidării şi sustenabilităţii fiscale. Implementarea condiţiilor de politică asupra cărora se va cădea de acord în contextul mecanismului de asistenţă financiară al UE va fi monitorizată de Comisie în colaborare cu Comitetul economic şi financiar.

Mecanismul de asistenţă financiară introdus prin în Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului implementează mecanismul prevăzut în articolul 119 din tratat prin care UE poate acorda asistenţă reciprocă statelor membre din afara zonei euro „în caz de dificultăţi sau în cazul riscului apariţiei unor dificultăţi grave pentru balanţa de plăţi a unui stat membru, provenind fie dintr-un dezechilibru global al balanţei, fie din natura devizelor de care acesta dispune”.