Anul trecut, cantitatea de energie electrică tarifată pentru serviciile prestate pe piaţa de energie electrică a urcat cu 2,2% faţă de cantitatea tarifată în anul 2014 (52,47 TWh, în creştere de la 51,34 TWh în 2014). Veniturile realizate în perioada ianuarie – decembrie 2015 au crescut cu 5,9% comparativ cu perioada similară a anului anterior, la 2,984 miliarde de lei, raportat la 2,817 miliarde de lei, în 2014. Segmentul activităţilor cu profit permis a înregistrat o scădere a veniturilor în 2015 de 3,3%, la 1,399 miliarde de lei, determinată în principal de scăderea tarifelor medii aplicabile pentru serviciile prestate pe piaţa de energie electrică începând cu luna iulie.

Intensificarea competiţiei pe piaţa alocării capacităţilor de interconexiune transfrontalieră a avut ca rezultat creşterea semnificativă a veniturilor obţinute din alocarea capacităţii de interconexiune, cu 30,5% faţă de perioada similară a anului precedent. Potrivit companiei, veniturile totale din activităţile zero-profit au înregistrat o creştere de 15,6%, la 1,585 miliarde de lei, de la 1,371 miliarde de lei în 2014, determinată de evoluţia veniturilor din administrarea pieţei de echilibrare, acestea fiind mai mari cu 31,2% în anul 2015. Referitor la veniturile din servicii de sistem tehnologice, se constată o scădere minoră a acestora, de 0,8% (aproximativ 5 milioane de lei).

De asemenea, cheltuielile totale (inclusiv amortizarea) realizate în perioada ianuarie – decembrie 2015 au crescut cu 6,5% comparativ cu cele consemnate în 2014, situându-se la 2,531 miliarde de lei, faţă de 2,377 miliarde de lei, anul precedent. Pe segmentul activităţilor cu profit permis cheltuielile (fără amortizare) au înregistrat o scădere de 5,1%, la 652 milioane de lei. Segmentul activităţilor zero-profit a înregistrat o creştere a costurilor cu aproximativ 15%, la 1,561 miliarde de lei, de la 1,357 miliarde de lei în 2014, determinată de creşterea cheltuielilor pe piaţa de echilibrare. Cheltuielile aferente serviciilor de sistem tehnologice au înregistrat o scădere pe fondul reducerii preţului la procurarea rezervelor de putere necesare pentru echilibrarea sistemului energetic naţional.

Profitul operaţional (EBITDA) a scăzut anul trecut cu circa 0,2% faţă de perioada similară a lui 2014, la 772 milioane de lei, de la 774 milioane de lei, această evoluţie fiind determinată în principal de influenţa segmentului activităţilor cu profit permis. Activităţile cu profit permis au înregistrat un rezultat pozitiv cu 1,6% mai mic decât cel obţinut în anul 2014 (748 milioane lei faţă de 760 milioane lei în anul precedent). Activităţile zero-profit au înregistrat un rezultat pozitiv, de 24 milioane de lei comparativ cu 2014 (un rezultat pozitiv de 14 milioane de lei). De asemenea, rezultatul net corespunzător serviciilor tehnologice de sistem este influenţat pozitiv de ajustarea de către ANRE a tarifului pentru servicii de sistem tehnologice (+0,3%, 12,58 lei/ MWh în iulie 2015 de la 12,54 lei/ MWh în iulie 2014).