Ministerul agriculturii și cel al Finanțelor au aprobat cuantumul taxei pentru aprobarea organismelor de inspecție și certificare, la valoarea de 350 lei/domeniu de activitate, așa cum sunt definite în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică.

 Taxa pentru aprobarea organismelor de inspecție și certificare se achită în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.16.03.00 „Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare“ deschis la unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora organismele de inspecție și certificare își au sediul social, codificat cu codul de identificare fiscală al acestora, înainte de depunerea dosarului de aprobare sau cel târziu până la emiterea deciziei de aprobare/respingere de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform AGROINTEL.RO.