Cercetările arată că țările cu cele mai înalte niveluri de libertate economică au și cele mai mari performanțe în ceea ce privește mediul, notează FEE.

De mai bine de 20 de ani, Universitatea Yale publică Indexul de performanță a mediului (EPI) și clasifică țările în funcție de sănătatea mediului și vitalitatea ecosistemului. EPI utilizează 32 de indicatori de performanță din unsprezece categorii:

 • Calitatea aerului
 • Canalizare și apă potabilă
 • Metale grele
 • Managementul deșeurilor
 • Biodiversitate și habitat
 • Servicii ecosistemice
 • Pescuit
 • Schimbarea climei
 • Emisii de poluare
 • Resurse de apă
 • Agricultură

Danemarca, Luxemburg, Elveția, țările cel mai bine clasate

Conform analizelor Universității Yale, Danemarca, Luxemburg, Elveția, Regatul Unit și Franța sunt țările cel mai bine clasate, urmate de Austria, Finlanda, Suedia, Norvegia și Germania. Raportul afirmă: „Una dintre lecțiile EPI este că atingerea durabilității necesită o prosperitate economică suficientă pentru a finanța infrastructura de sănătate publică și de mediu”.

Corelație pozitivă clară între performanța de mediu și bogăția țării

Cercetătorii constată că există o corelație pozitivă clară între performanța de mediu și bogăția țării, măsurată prin PIB-ul pe cap de locuitor.

O comparație interesantă poate fi făcută între EPI și Indexul Libertății Economice al Fundației Heritage, care măsoară libertatea economică pe tot globul. Indicele, care este denumit și indicele capitalismului, analizează nivelul de libertate economică din 178 de țări. Indicele Heritage Foundation aplică douăsprezece criterii. Acestea sunt:

 • Drepturi de proprietate
 • Eficacitatea judiciară
 • Integritatea Guvernului
 • Povara fiscală
 • Cheltuieli guvernamentale
 • Sănătate fiscală
 • Libertatea afacerilor
 • Libertatea Muncii
 • Libertatea Monetară
 • Libertatea Comerțului
 • Libertatea investițiilor
 • Libertate financiară

Singapore, Noua Zeelandă, Australia, Elveția, Irlanda

Cele mai libere zece țări din lume conform indicelui 2021 sunt: Singapore, Noua Zeelandă, Australia, Elveția, Irlanda, Taiwan, Regatul Unit, Estonia, Canada și Danemarka.

Țările cu cele mai scăzute niveluri de libertate economică sunt Coreea de Nord, Venezuela, Cuba, Sudan și Zimbabwe.

Economistul Daniel Fernández Méndez a comentat teza conform căreia țările cu o mai mare libertate economică „își exportă” industriile poluante în lumea a treia, mai puțin liberă, păstrând industriile nepoluante pentru ele. Analiza sa asupra investițiilor făcute pe țări cu standarde ridicate de mediu relevă că doar 0,1% din investițiile străine ale acestora sunt direcționate către țări cu standarde scăzute de mediu.