Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Ilfov a dispus, în şedinţa de marţi, o serie de restricții pentru zece localităţi având în vedere creşterea incidenţei COVID-19.

Rata de incidenţă a COVID-19 la mia de locuitori are marţi în aceste localităţi următoarele valori: Afumaţi – 9,42, Berceni – 7,72, Chiajna – 8,43, Otopeni – 7,75, Popeşti-Leordeni – 8,54, Voluntari – 8,29, Brăneşti – 6,87, Corbeanca – 6,42, Măgurele – 7,30, Ştefăneştii de Jos – 7,12.

Ce măsuri se impun

– activităţile de pregătire fizică constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului Tineretului şi Sportului şi al ministrului Sănătăţii;

– în spaţiile publice: pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura;

– este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere gura şi nasul, pe o rază de 50 m în jurul unităţilor de învăţământ, pentru persoanele care staţionează în acest perimetru;

– se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului Tineretului şi Sportului şi al ministrului Sănătăţii;

– activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizuală, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului Culturii şi al ministrului Sănătăţii;

– sunt interzise: organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte; organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in; organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale; activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, precum şi organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri); organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene; organizarea de conferinţe; organizarea de mitinguri şi demonstraţii;

– activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, se organizează interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului Sănătăţii şi al ministrului Afacerilor Interne;

– organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului Sănătăţii şi al Secretariatului de Stat pentru Culte;

– se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00 – 5,00 în cazul localităţilor Afumaţi, Berceni, Chiajna, Otopeni, Popeşti-Leordeni, Voluntari, respectiv între orele 20,00 – 5,00 în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în ceea ce priveşte Brăneşti, Corbeanca, Măgurele, Ştefăneştii de Jos, cu următoarele excepţii:

Motivele pentru care se poate părăsi localitatea

* deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţa/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

* deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

* deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

* deplasarea din motive justificate precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal cetăţenii sunt obligaţi să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Persoanele vaccinate sunt exceptate de la interdicție

Măsurile instituite privind interdicţia de a circula în afara gospodăriei nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut zece zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic sau a certificatului digital al UE pentru COVID-19.

Măsurile nu se aplică nici persoanelor din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale UE privind COVID-19 sau documente compatibile cu acestea vaccinate împotriva SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut zece zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste imunizarea lor.

– operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private au obligaţia să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00 – 18,00. Prin excepţie, în intervalul orar 18,00 – 5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. Tot prin excepţie, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane şi rutier de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este interzisă;

– activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este interzisă;

– activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spaţii închise nu este permisă.

Organizatorii/operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit hotărârii CJSU au obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

Obligaţia de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.

Sursa foto: Dreamstime