Scăderea a fost determinată de reducerea numărului de copii beneficiari: media lunară calculată pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2012 a fost mai mică cu 48.185 copii (1,2%) decât cea calculată pentru aceeaşi perioadă din 2011.

În perioada menţionată, alocaţia de stat s-a acordat pentru un număr mediu lunar de 3.850.310 copii, din care 351.175 copii care au vârsta mai mică de 2 ani şi nu au un handicap (9,1% din total); 6.542 copii care au vârsta mai mică de 3 ani şi au un handicap (0,2% din total); 3.440.023 copii care au vârsta mai mare de 2 ani şi nu au un handicap (89,3% din total); 52.570 copii care au vârsta mai mare de 3 ani şi au un handicap (1,4% din total).

Cei mai mulţi copii beneficiari se găseau în judeţele Iaşi (173.668), Suceava (152.397), Prahova (139.432), Bacău (139.061), Constanţa (131.913), Dolj (120.211) şi Timiş (116.101). În Municipiul Bucureşti se aflau 282.031 copii, valoarea maximă la nivel naţional.

În cazul în care numărul de copii beneficiari de alocaţie de stat se raportează la totalul populaţiei înregistrate la 1 ianuarie 2012 (conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică), valoarea medie la nivel naţional este de 18%. Cele mai mici valori s-au înregistrat în Municipiul Bucureşti (14,7%), precum şi în judeţele Cluj, Brăila, Caraş-Severin, Teleorman, Hunedoara, Tulcea şi Braşov (de sub 17%), iar cele mai mari valori (de peste 19,5%) în judeţele Bacău, Covasna, Harghita, Ialomiţa, Călăraşi, Bistriţa Năsăud, Iaşi, Botoşani, Vaslui şi Suceava (acesta din urmă cu valoarea maximă de 21,5%).

Din totalul copiilor beneficiari de alocaţie, 50,8% au avut domiciliul în mediul urban şi 49,2% în rural.

Ponderea copiilor cu vârsta mai mică de 2 ani care nu au handicap şi a copiilor cu vârsta mai mică de 3 ani care au handicap în totalul beneficiarilor de alocaţie de stat a fost de 9,3%, în scădere faţă de aceeaşi perioadă din anul 2011, când ponderea a fost de 9,8%, principala cauză fiind reducerea natalităţii.

Alocaţia are caracter universal şi este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora.

Pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului care este încadrat într-un grad de handicap, alocaţia de stat se acordă în cuantum de 200 lei/lună/copil. Pentru copiii care nu au un handicap şi sunt în vârstă de peste 2 ani cuantumul alocaţiei de stat este de 42 lei/lună/copil, iar pentru copiii mai mari de 3 ani care au un handicap cuantumul este dublu (de 84 lei).
Sursa: Agerpres