Astfel, potrivit datelor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 1.014.547 fermieri au încasat, începând cu 1 decembrie 2010 peste 705 milioane euro. Pentru a încasa subvenţii, sunt autorizaţi la plată 1.023.186 fermieri, acestora revenindu-le suma de 718 milioane euro.
Pentru anul 2010, cuantumul alocat schemei de plată SAPS (plăţi europene) este de 80,36 euro/ha, iar cuantumul alocat schemei de plată CNDP1 (plăţi naţionale complementare) este de 50,64 euro/ha. Plăţile sunt efectuate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru ziua anterioară datei de 1 octombrie a anului pentru care este acordat sprijinul. Pentru data de 30 septembrie 2010, BCE a stabilit un curs de 4,2718 lei.
Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru schema de plată unică pe suprafaţă şi schema de plată separată pentru zahăr, iar din bugetul naţional pentru schema de plată naţională directă complementară şi sfecla de zahăr, prin bugetul Ministerului Agriculturii.