Reciprocitatea în materie de vize este un principiu fundamental al politicii comune a Uniunii Europene în domeniul vizelor, iar Comisia este în continuare ferm hotărâtă să obțină, cu titlu prioritar, pentru cetățenii din toate statele membre ale UE, posibilitatea de a călători fără viză în Statele Unite. În acest scop, Comisia își va continua dialogul cu Statele Unite, în coordonare cu cele cinci state membre ai căror cetățeni au încă nevoie de viză pentru a călători în Statele Unite, în cadrul unui proces orientat spre rezultate.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Asigurarea reciprocității în materie de vize pentru toate statele membre ale UE este una dintre principalele noastre priorități. Am învățat din experiența recentă că un dialog diplomatic continuu produce rezultate pozitive și vom aplica această abordare și în relația cu Statele Unite. Regimul de călătorii fără viză este în interesul părților de pe ambele maluri ale Atlanticului și sperăm că toate părțile vor întreprinde acțiuni concrete pentru a accelera progresele în această direcție.”
În ultimele 12 luni, contactele cu Statele Unite s-au intensificat, atât la nivel politic, cât și la nivel tehnic. Comisia a continuat să lanseze apeluri Statelor Unite în vederea intensificării cooperării sale cu cele cinci state membre în cauză: Bulgaria, Croația, Cipru, Polonia și România, pentru a se accelera progresele în direcția realizării reciprocității depline în materie de vize. Reciprocitatea în materie de vize a fost discutată în cadrul tuturor reuniunilor oficiale dintre UE și SUA, inclusiv cu ocazia celor două reuniuni ministeriale recente UE-SUA în domeniul justiției și afacerilor interne, care au avut loc la și la Washington D.C. 

Comisia va continua să sprijine în mod activ statele membre în cauză, inclusiv prin asistență financiară, și să colaboreze îndeaproape cu acestea pentru a le ajuta să îndeplinească cerințele Programului de scutire de vize al SUA.

Comisia își menține punctul de vedere potrivit căruia cooperarea și dialogul diplomatic comun sunt soluțiile cele mai potrivit în acest caz. Comisia consideră în continuare că adoptarea unui act delegat prin care s-ar suspenda temporar regimul de călătorii fără viză pentru cetățenii americani ar fi contraproductivă în acest moment și nu ar contribui la realizarea unui regim de călătorii fără viză pentru toți cetățenii UE. Acest punct de vedere este posibil să se schimbe în funcție de evoluția situației.

 

Etapele următoare

Comisia va continua să sprijine în mod activ statele membre în cauză și să își intensifice contactele cu SUA în vederea realizării reciprocității depline în materie de vize. Reuniunea la nivel de înalți funcționari din domeniul justiției și al afacerilor interne din UE și din SUA și reuniunea ministerială UE-SUA privind justiția și afacerile interne, ambele programate pentru prima jumătate a anului 2019, vor oferi ocazia de a se avansa în continuare în această direcție.
Comisia va continua să colaboreze îndeaproape atât cu Parlamentul European, cât și cu Consiliul în vederea realizării reciprocității depline în materie de vize și va prezenta un raport cu privire la evoluțiile ulterioare în luna septembrie 2019.

Un principiu fundamental al politicii UE în materie de vize constă în asigurarea faptului că țările terțe care figurează pe lista țărilor scutite de vize acordă, pe bază de reciprocitate, un regim de călătorii fără viză pentru cetățenii tuturor statelor membre ale UE. Pentru atingerea acestui obiectiv, a fost instituit un mecanism de reciprocitate în materie de vize.

În ultimii trei ani și jumătate, cazurile de nereciprocitate în acest domeniu s-au redus considerabil. Statele Unite ale Americii rămân acum singura țară din lista UE a țărilor ai căror resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză care nu permite accesul fără viză pe teritoriul său al cetățenilor tuturor statelor membre ale UE. Recent s-a realizat reciprocitatea deplină în materie de vize cu Canada, după ce aceasta a eliminat obligativitatea vizei pentru cetățenii români și bulgari, la 1 decembrie 2017. S-au obținut deja rezultate similare cu Australia, Brunei și Japonia.