Această solicitare a fost făcută în cadrul dezbaterii proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru acordarea facilităţilor pentru elevi şi studenţi la transportul pe calea ferată şi cu metroul, autorităţile prezente spunând că analizează această posibilitate. 

Ministerul Educaţiei nu a participat la dezbatere, deşi a fost invitat, iar unele modificări cerute de către studenţi vizau această instituţie. 

Studenţii au subliniat că nu văd sensul pentru a păstra în continuare legitimaţia de călătorie în contextul în care există carnete de student sau diverse alte carduri prin care pot să îşi dovedească calitatea de student. 

Reprezentaţii asociaţiilor de studenţi au cerut ca reducerea călătoriei să se aplice şi la cuşetă pentru cei care fac călătorii lungi cu trenul, să se adauge o prevedere pentru studenţii din anii terminali care să beneficieze de reduceri la transportul cu trenul care să fie valabil până la 30 septembrie. 

De asemenea, ei au mai solicitat ca la metrou reducerea de 50% să se aplice pentru toţi studenţii, nu numai pentru cei din Bucureşti, chiar dacă stau o lună pentru un stagiu de practică. Mai mult, reducerea să se facă pentru toate cartelele, nu numai la abonamente, deoarece legea nu distinge între cele două. 

"Noi suntem la nivel de hotărâre de Guvern, nu putem să venim cu extinderi suplimentare faţă de textul legii 1/2011. Acest proiect de act normativ se derulează împreună cu Ministerul Educaţiei, cu care am colaborat până în acest moment şi care ştie foarte bine care este regimul juridic şi cum se derulează toate aspectele care ţin de studenţi, elevi, bazele de date, bazele de informaţii, legitimaţii, carnete de elevi. Orice facilitate care se acordă trebuie să aibă în vedere fondurile pe care statul le are la dispoziţie. Acest proiect de act normativ poate fi îmbunătăţit", a spus Militaru Cristina, directorul Direcţiei de transport feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor. 

Reprezentanţii ministerului au întrebat studenţii unde se mai practică reducerea pentru studenţii care vin din altă localitate. Aceştia au răspuns că au avut reducere la metrou, spre exemplu, în alte oraşe din UE, folosind legitimaţia de călătorie, lucru care i-a mirat pe oficialii prezenţi. 

La solicitarea societăţii civile, Ministerul Transporturilor, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 9 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, a organizat o şedinţă publică de dezbatere a proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru acordarea facilităţilor elevilor şi studenţilor privind transportul pe calea ferată şi cu metroul. 

Prin această Hotărâre de Guvern se doreşte să se pună în aplicare prevederile de la art. 84 alin.(1), art. 111 alin. (6) şi art. 205 alin. (2) ale Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi art. III a Ordonanţei de urgenţă nr. 92/2012, aducând precizări clare referitoare la călătoria elevilor şi studenţilor pe calea ferată, respectiv categoriile de persoane care beneficiază de reducerile acordate, rangul de tren şi clasa la care se acordă reducere la transport, modalitatea de decontare a contravalorii călătoriilor efectuate de către elevi/ studenţi, acordarea facilităţilor la transport pentru studenţii români/străini români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă-licenţă, master, doctorat în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, în vârstă de până la 26 de ani, acordarea gratuităţii la transport pentru elevii şi studenţii orfani, cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială. 

Conform proiectului, elevii din învăţământul obligatoriu, profesional, liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar pe toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi cu metroul, în tot parcursul anului calendaristic. 

"Studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licenţă, master, doctorat – în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi cu metroul, în timpul anului universitar. Studenţii primesc drepturile complete pentru întregul an universitar în care au împlinit vârsta de 26 de ani, indiferent de data împlinirii acestei vârste. Elevii şi studenţii orfani, cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport, pe tot parcursul anului calendaristic/universitar, conform prevederilor legislaţiei în domeniu. Elevii şi studenţii care beneficiază de gratuitate pentru transportul pe calea ferată şi cu metroul vor prezenta, pentru decontare, biletele de călătorie cu reducere 50% din tariful trenurilor, clasa a II-a şi abonamentele lunare pentru călătoria cu metroul, la unităţile de învăţământ/instituţiile de învăţământ superior în care sunt înmatriculaţi", menţionează sursa citată. 

Cheltuielile aferente facilităţilor se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor. 

Proiectul mai prevede eliberarea biletelor de călătorie şi a abonamentelor lunare pentru elevi/studenţi, cu tarife reduse cu 50% la clasa a II-a , precum şi a abonamentelor lunare pentru elevi/studenţi cu reducere 50% pentru călătoria cu metroul se face contra cost, în baza carnetelor de elev vizate pentru anul şcolar în curs, care vor avea înscris pe prima filă CNP-ul elevului sau al legitimaţiilor de elev/student pentru reducere la transport, vizate pentru anul şcolar / universitar în curs de către conducătorii unităţilor/instituţiilor de învăţământ. 

Proiectul mai arată că operatorii de transport feroviar vor întocmi lunar deconturi pentru biletele de călătorie şi abonamentele pentru elevi/studenţi cu tarife reduse cu 50%. 

Studenţii şi elevii beneficiază lunar de un abonament cu reducere 50% la călătoria cu metroul. Abonamentul lunar este valabil numai însoţit de actele de identificare care să dovedească calitatea de elev sau student.  Agerpres