Obiectivul principal al acestei cercetări a fost determinarea investiţiilor străine directe în România la 31 decembrie 2009 pe baza soldului la începutul anului 2009 şi a fluxurilor (mişcărilor) în cursul exerciţiului financiar 2009, în întreprinderile investiţie străină directă rezidente.

Astfel, fluxul net de investiţii străine directe în anul 2009 a atins nivelul de 3.488 milioane euro, din care: 1.729 milioane euro participaţii la capital (49,6%) si 1759 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (50,4%). Soldul final de investiţii străine directe la 31 decembrie 2009 a înregistrat valoarea de 49.984 milioane euro.

Datele BNR arata ca, din punct de vedere al orientării investitorilor străini spre ramuri economice, ISD s-a localizat cu precădere în industria prelucrătoare (31,1% din total), în cadrul acesteia cele mai bine reprezentate ramuri fiind: prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (6,3% din total), metalurgia (5,2%), industria mijloacelor de transport (4,7%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (4,1%) şi ciment, sticlă, ceramice (3,3%). Există domenii cu o pondere redusă faţă de potenţial, cum ar fi textile, confecţii şi pielărie (1,4%).

Pe lângă industrie, activităţi care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare şi asigurările, care cuprind activitatea bancară, a instituţiilor financiare nebancare şi de asigurări şi reprezintă 19% din totalul ISD, construcţiile şi tranzacţiile imobiliare (12,9%), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata (12,3%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (6,5%).

Primele 5 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2009 sunt Olanda (21,8%, în creştere de la 17,2% în 2008), Austria (18,1% din soldul ISD la sfârşitul anului 2009, pondere în scădere de la 18,8% în 2008), Germania (13,4%, în scădere de la 15,4%), Franţa (8,5%) care îşi menţine ponderea din anul 2007, precum şi Grecia cu o pondere de 6,6% în 2009, aceeaşi ca în anul precedent.