Achizițiile publice constituie o parte substanțială din fluxurile comerciale internaționale și însumează 1 000 de miliarde de euro pe an. În UE, achizițiile publice reprezintă până la 19 % din PIB și sunt o pârghie esențială pentru relansarea creșterii, mai ales în contextul unei crize economice. Piața achizițiilor publice din UE a fost întotdeauna foarte deschisă.
Partenerii comerciali ai UE nu manifestă însă întotdeauna același grad de deschidere. Numai un sfert din piața mondială a achizițiilor publice este deschis concurenței internaționale. Restricțiile aplicate de partenerii noștri comerciali afectează sectoare în care UE este foarte competitivă, cum sunt construcțiile, transporturile publice, echipamentele medicale, producția de energie electrică și industria farmaceutică.
Această nouă inițiativă propusă de Comisie astăzi va crea și mai multe stimulente pentru ca partenerii comerciali ai UE să își deschidă piețele achizițiilor publice pentru ofertanții din UE, ceea ce va garanta posibilitatea societăților din UE de a concura pe piața internă cu societăți străine în condiții de egalitate. Această inițiativă sporește oportunitățile de afaceri pentru întreprinderile europene atât în UE, cât și la nivel internațional; stimulează potențialul întreprinderilor mici și mijlocii de a-și desfășura activitatea în condițiile unei economii globalizate; crește nivelul ocupării forței de muncă și promovează inovarea în UE.
Poziții egale
Comisarul european responsabil pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: „Comunitatea Europeană trebuie să urmărească obținerea unor condiții de echitate și reciprocitate în comerțul internațional. Inițiativa noastră se bazează pe convingerea Europei că deschiderea pieței achizițiilor publice generează beneficii la nivel mondial și european. Piețele noastre sunt deschise pentru activități comerciale și suntem gata să le deschidem și mai mult, dar numai dacă toate întreprinderile pot concura în aceleași condiții. Comisia Europeană va rămâne vigilentă în apărarea intereselor europene, a întreprinderilor și locurilor de muncă din Europa.”
„Această propunere va consolida poziția Uniunii Europene în negocierile internaționale și în cele purtate cu partenerii noști în vederea deschiderii piețelor lor de achiziții pentru companiile europene. Sunt încrezător că acestea vor avea astfel posibilitatea să câștige contracte de achiziții publice în străinătate, creând astfel locuri de muncă”, susține Karel De Gucht, comisarul european pentru comerț.
Această inițiativă respectă în totalitate angajamentele UE asumate în cadrul Acordului OMC privind achizițiile publice și al acordurilor comerciale bilaterale. Inițiativa clarifică angajamentele internaționale ale UE pentru autoritățile contractante europene într-un mod obligatoriu din punct de vedere juridic.
Ce se prevede
Aspectele cheie ale propunerii de regulament sunt următoarele:
• Nivelurile importante de deschidere a pieței achizițiilor publice a UE sunt confirmate.
• În cazul contractelor care depășesc cinci milioane de euro și care nu sunt reglementate prin acordurile internaționale existente, Comisia Europeană ar putea aproba excluderea, de către autoritățile contractante din UE, a ofertelor care cuprind o parte semnificativă de bunuri și servicii străine.
• În caz de discriminare repetată și gravă față de furnizorii europeni în țările terțe, Comisia va avea la dispoziție un mecanism care să-i permită să restricționeze accesul la piața UE dacă țara din afara UE nu ia parte la negocieri pentru eliminarea dezechilibrelor de acces pe piață. Eventualele măsuri restrictive vor fi direcționate, luând, de exemplu, forma excluderii ofertelor originare dintr-o țară din afara UE sau a impunerii unei penalizări privind prețurile.
• Propunerea îmbunătățește transparența în legătură cu ofertele anormal de scăzute, pentru a lupta împotriva concurenței neloiale din partea furnizorilor din țările terțe pe piața europeană.