Ministrul a precizat că măsura se va aplica începând cu anul academic 2023 – 2024, perioadă în care vor fi oferite 500 de burse în cadrul Programului anual de burse acordate de statul român cetăţenilor din ţări non-UE.

„Pentru anul academic 2023-2024, 500 de burse vor fi oferite în cadrul Programului anual de burse acordate de statul român cetăţenilor din ţări non-UE. Mă bucură mult faptul că bursierii de la licenţă şi de la master vor studia doar în limba română, fiind astfel promovate limba şi cultura ţării noastre. Excepţie vor face doar cei de la doctorat, care au posibilitatea să opteze pentru studii în limba română sau într-o limbă străină stabilită de şcoala doctorală” a anunțat pe Facebook ministrul.

Bursierii vin din peste 100 de țări

Viitorii bursieri vin din peste 100 de ţări și vor studia în marile oraşe și centre universitare din România, fondurile pentru burse fiind acoperite din bugetul Ministerului Educaţiei, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit Ligiei Deca, candidaţilor li s-a facilitat înscrierea la acest program prin platforma online StudyinRomania, dezvoltată de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI).

„La fel de îmbucurător este şi faptul că numărul candidaturilor primite anul acesta este cu peste 10% mai mare faţă de ediţiile precedente. Aşa cum am mai menţionat, internaţionalizarea în învăţământul superior reprezintă una dintre priorităţile mandatului meu, iar dublarea numărului de burse pentru acest program reprezintă doar începutul”, a adăugat ministrul.

Ligia Deca despre Declaraţia privind politica sectorială de salarizare a personalului din sistemul naţional de învăţământ

„Toate categoriile de personal din învăţământ beneficiază şi vor beneficia de respectul pe care îl merită şi de majorările salariale cuvenite şi ca o garanţie suplimentară în acest sens, astăzi, în cadrul şedinţei de Guvern a fost aprobată Declaraţia privind politica sectorială de salarizare a personalului din sistemul naţional de învăţământ, care are ca anexă un memorandum al Guvernului. (…) Asumarea pe care Guvernul României o face astăzi include două măsuri principale, pe de o parte garantarea principiului pe care se va baza noua grilă pentru învăţământ din legea salarizării şi anume faptul că salariul de bază al profesorului debutant sau al asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economic, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care reprezintă 23% din maximul grilei de salarizare din sistemul public”, a spus Deca.