Creanţele financiare ale sectorului "Administraţii publice", exprimate ca pondere în produsul intern brut (PIB), au scăzut la 26,0% față de 26,8%, potrivit raportului Băncii Naţionale a României (BNR).

Deţinerile de acţiuni şi alte participaţii ale statului s-au micșorat cu 0,9 puncte procentuale, ajungând la nivelul de 9,6% din PIB.

Depozitele administraţiei publice s-au majorat cu 0,7 puncte procentuale, până la 8,6% din PIB, iar alte conturi de primit au scăzut cu 0,5 puncte procentuale, ajungând la un nivel de 6,9% ca pondere în PIB.

Angajamentele financiare ale sectorului „Administraţii publice” au crescut ca pondere în produsul intern brut, atingând un nivel de 46,8%, față de 45,5%. Titlurile de natura datoriei, în lei şi valută, au crescut cu 1,4 puncte procentuale ajungând la un nivel de 29,3% din PIB.

Atât în cazul titlurilor de natura datoriei pe termen scurt, cât şi pentru titlurile pe termen lung se constată creşteri pe seama noilor emisiuni de titluri (într-un ritm mai accelerat decât răscumpările de titluri pe fiecare tip de scandenţă). Datoriile comerciale au crescut cu 0,9 puncte procentuale, până la 7,9% din PIB. Împrumuturile au scăzut cu 0,8 puncte procentuale și reprezentau 8,8% din PIB la finele trimestrului III 2016, evoluție datorată rambursărilor față de terți.

În trimestrul III 2016 sectorul „Administraţii publice” a înregistrat un necesar de finanţare de 0,1% din PIB, în timp ce în trimestrul III 2015 prezenta o capacitate de finanţare de 0,1% din PIB.

Subsectorul „Administraţia centrală”  a înregistrat un necesar de finanţare atât în trimestrul III 2016 (0,4% din PIB), cât şi în trimestrul III 2015 (0,1% din PIB). „Administraţiile locale” au avut, aproximativ aceeaşi capacitate de finanţare (0,1% din PIB) în ambele trimestre analizate. Subsectorul „Administraţiile de securitate socială” a avut capacitate de finanţare în cele două trimestre analizate (0,2% din PIB în trimestrul III 2016 respectiv, 0,1% din PIB în trimestrul III 2015).