Statul acordă tichete pentru 500.000 de români. Ce trebuie să faci pentru a beneficia de ele

Planul Național de Redresare și Reziliență a fost publicat vineri. Potrivit acestuia, Guvernul are în vedere introducerea tichetelor de muncă pentru aproape 500.000 de lucrători din sectoarele serviciilor prestate la domiciliu. Acest aspect era prevăzut la Pilonul V, “Sănătate şi rezilienţă economică socială şi instituţională”, componenta 4, “Încurajarea formalizării muncii şi introducerea Venitului Minim de Incluziune”, din PNRR.

În cadrul acestei componente mai este introdusă încă o măsură care constă în realizarea unui studiu de impact pentru selectarea domeniului pentru aplicarea pilot a măsurii numită zero taxe pe salariul minim.

Venit Minim de Incluziune (VMI)

PNRR mai are în vedere încă o reformă, de această dată în ceea ce privește salariu. Se dorește introducerea Venitului Minim de Incluziune. Componenta 4 propune “susţinerea sistemului IT pentru gestionarea VMI, inclusiv dezvoltarea de servicii de tele-asistenţă; sprijin bugetar tranzitoriu pentru implementarea VMI”.

Chiar dacă legislația aferentă introducerii Venitului Minim de Incluziune a fost adoptată în 2016, lipsa de capacitate administrativă a dus la amânarea repetată a aplicării prevederilor legale privind VMI. Acest lucru a avut efecte negative asupra sărăciei și excluziunii sociale.

În plus, componenta 4 mai propune alte măsuri precum actualizarea cadrului legislativ şi procedural pentru includerea posibilităţii acordării de beneficii de asistenţă socială bazate pe testarea mijloacelor, asigurarea formării personalului în domeniu şi susţinerea parţială a costurilor introducerii reformei, achiziţionarea echipamentelor tehnice necesare pentru implementarea reformei, inclusiv prin creşterea competenţelor digitale ale personalului responsabil, creşterea gradului de digitalizare a serviciilor publice de asistenţă socială la nivel judeţean.

Bugetul iniţial de negociere pentru componenta “Încurajarea formalizării muncii şi introducerea Venitului Minim de Incluziune” este de 567 de milioane de euro.

Ce este PNRR

Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR fiecare stat membru al UE trebuie să elaboreze propriul Plan de Relansare și Reziliență (PNRR) prin care își stabilește domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii capacității de reziliență. România se află în această etapă.

Planul de Relansare și Reziliență pe care România îl elaborează acum se constituie într-un Document Strategic ce stabilește prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană, se arată pe site-ul Minsiterului Investițiilor și Proiectelor Europene.

PNRR se referă la un pachet coerent de investiții publice și reforme propuse în baza Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020 . Aceste reforme și proiecte de investiții publice trebuie puse în aplicare până în 2026.

PNRR are la bază 6 piloni principali:

  • Tranziția spre o economie verde;
  • Transformarea digitală;
  • Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă;
  • Coeziunea socială și teritorială;
  • Sănătate și reziliență instituțională;
  • Copii, tineri, educație și competențe.

România trebuie să transmită oficial planul de redresare şi rezilienţă, până la 30 aprilie, printr-un singur document integrat, potrivit Regulamentului (UE) 2021/241 al parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

Sursa foto: INQUAM Photos, Alex Nicodim