Zeci de specialişti în domeniul securităţii la incendiu a construcţiilor(experţi, verificatori, evaluatori, proiectanţi) s-au reunit în acest sfârşit de week-end pentru a căuta soluţii la situaţia dezastruoasă în care a ajuns procesul de Autorizare în domeniul securităţii la incendiu.

Starea din acest punct de vedere poate fi definită ca fiind catastrofală, în Bucureşti doar 4% din unităţile de învăţământ deţinând acest document. Cazul se poate uşor extrapola la nivel de ţară. Chiar o bună parte din construcţiile în care ISU activează nu deţin acest document, sau prevederile lui nu sunt respectate. Aducerea la norme ar impune investiţii naţionale, numai pentru clădirile publice, de câteva miliarde de euro, bani care nu există. Au fost create legi discreţionare în care cel care a făcut legea a scos de sub incidenţa ei construcţiile proprii(MAI) tocmai pentru că nu se îndeplineau condiţiile.

Specialiştii au cerut la unison mai multă transparenţă din partea reprezentanţilor ISU, acuzaţi că prin sistemul procedural birocratic introdus după cazul Colectiv au blocat procesul de autorizare.

“Sub presiunea mediului de afaceri şi la recomandarea corpului specialiştilor în domeniul securităţii la incendiu Guvernul a introdus modificări spre simplificare ce sunt salutare. Este însă nevoie de mai mult decât atât: este nevoie de transparenţă  şi dialog. Sunt dosare care sunt plimbate de mai bine de trei luni fără a se oferi o altă justificare decât o aroganţa specifică corpului ofiţeresc. Există o problemă de sistem pe care MAI nu a găsit căi să o soluţioneze, dar refuză şi ajutorul corpului de specialişti. Problema nu era lipsa normelor, ci incapacitatea ISU de a impune aplicarea lor” a declarat ing. Lulea Marius Dorin, verificator de proiecte.

Domnul Mircea Pintilie, verificator de proiecte a precizat că : “ce am dorit prin convocarea specialiştilor în domeniul securităţii la incendiu ?: sprjinirea autorităţilor cu atribuţii în domeniul securităţii la incendiu, în speţă Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă , în a analiza corect şi unitar unele prevederi din actele normative elaborate în ultimii 3 ani şi care nu sunt cel mai adecvat formulate , sunt intrepretabile sau pot fi contestate . De asemenea este necesar de a stabili clar împreună cu Ministerul Dezvoltării rolul şi atribuţiile categoriilor de specialişti în domeniul securităţii la incendiu” .

Cei prezenţi la eveniment au concluzionat că se simte nevoia unei relaxări a obligaţiilor ce revin investitorilor, în caz contrar România aflându-se în situaţia de a închide majoritatea clădirilor din România începând de anul viitor. La multe construcţii măsurile de protecţie impuse legal, astfel încât să poţi funcţiona, depăşesc de până la trei ori valoarea clădirii în sine. Acest lucru este imposibil de suportat de către investitorii români, ce sunt obligaţi de autorităţi a funcţiona în ilegalitate. Sunt spaţii de depozitare la care clădirea costă până în 100 000 de euro iar realizare instalaţiilor de incendiu alte 200 000 de euro. La nivel mondial aceste costuri nu depăşesc niciodată 25% din valoarea investiţiei.  Soluţia este o mai mare responsabilizare şi nu creşterea exigenţelor la limite ce fac imposibilă aplicarea.