Aceste sume sunt prevăzute în „proiectul de ordin al ministrului Transporturilor pentru aprobarea actualizării contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016 – 2018 al METROREX- S.A. aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr.350/2016”. Actuala situaţie a acordării primelor nu este una nouă pentru Ministerul Transporturilor, fiind întâlnită şi în guvernele precedente. Actualul Executiv putea însă să schimbe situaţia creată la presiunea sindicatelor din Metrorex.

În data de 24 iulie, Ministerul Transporturilor a postat, în dezbatere publică, proiectul de ordin amintit mai sus. În textul proiectul, la capitolul „indicatori”, sunt prevăzute toate cheltuielile cu salarii, sporuri, prime, bonificaţii, tichete de masă şi alte beneficii de care se bucură angajaţii Metrorex şi familiile acestora.
Pentru anul 2016, cheltuielile cu presonalul s-au ridicat la 334,31 milioane lei, din care salarii de bază – 105,85 milioane lei, sporuri, prime şi alte bonificatii aferente salariului de baza (cf. CCM) -133,57 milioane lei. Pentru bonusuri, în 2016, Metrorex a alocat 16,81 milioane lei, din care cheltuieli socio-culturale -7,22 milioane lei şi tichete de masă 8,65 milioane lei.
În acest an, cheltuielile cu personalul se ridică la 418,57 milioane lei, din care salarii de bază 131,38 milioane lei şi sporuri, prime de 160,57 milioane lei. Pe lângă salariile de bază şi sporuri, în acest an, salariaţii Metrorex beneficiază de bonusuri în valoare de 29,3 milioane lei, defalcate în cheltuieli socio-culturale -14,59 milioane lei, tichete – 13,54 milioane lei şi un rest pentru permise şi legitimaţii pentru membri de familie în valoare de 1,20 milioane lei.
Pentru anul 2018 cheltuielile cu personalul Metrorex sunt estimate la 484,798 milioane lei, din care  cheltuieli cu salarii de bază 152,62 milioane lei, sporuri prime, 186,53 milioane lei. La rubrica bonusuri sunt alocate 32,89 milioane lei, din care cheltuieli socio culturale – 16,016 miliaone lei, tichete – 15,64 milioane lei şi pentru legitimaţii acordate membrilor de familie se vor aloca 1,22 milioane lei.