Platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice este accesibilă publicului, disponibilă pe internet (http://climate-adapt.eea.europa.eu), concepută pentru a sprijini factorii de decizie politică la nivel european, național, regional și local la elaborarea măsurilor și politicilor de adaptare la schimbările climatice.
 
Adaptarea înseamnă o anticipare a efectelor adverse ale schimbărilor climatice și luarea unor măsuri adecvate pentru prevenirea sau reducerea la minimum a daunelor pe care le pot cauza acestea.
Platforma CLIMATE-ADAPT a fost elaborată cu sprijinul comunității europene a oamenilor de știință și a factorilor de decizie politică și va permite utilizatorilor să acceseze, să difuzeze și să integreze informații cu privire la:
• schimbările climatice preconizate în Europa
• gradul de vulnerabilitate a regiunilor, țărilor și sectoarelor, în prezent și în viitor
• informații cu privire la activitățile și strategiile de adaptare la nivel național, regional și internațional
• studii de caz privind adaptarea și opțiuni potențiale de adaptare în viitor
• instrumente online care sprijină planificarea în vederea adaptării
• proiecte de cercetare, documente orientative, rapoarte, surse de informare, linkuri, știri și evenimente legate de adaptare.
Comisarul Hedegaard a declarat: „Acesta poate fi un instrument extraordinar care să îi ajute pe factorii de decizie să aleagă cele mai bune soluții în interesul cetățenilor. Nu reușim să comunicăm în mod corespunzător cele mai bune practici, și nici informațiile despre ceea ce NU trebuie făcut. Acest nou instrument interactiv va spori eficiența eforturilor noastre”.
Efectele schimbărilor climatice reprezintă importante amenințări sociale, de mediu și economice pentru comunitatea europeană și pentru cea mondială. Fenomenele meteorologice mai frecvente și extreme – ploile și inundațiile, canicula și seceta – cantitatea redusă de zăpadă, creșterea temperaturilor și a nivelului mării vor afecta din ce în ce mai mult mijloacele de subzistență, producția alimentară, aprovizionarea cu energie, infrastructura, ecosistemele – pe scurt, societatea în ansamblul său.
Potrivit estimărilor Munich Re, canicula din vara anului 2003 a cauzat agriculturii, zootehniei și silviculturii din UE pierderi de 10 miliarde de euro din cauza efectului combinat al secetei, al stresului provocat de căldură și al incendiilor.
În cadrul studiului PESETA, realizat de Centrul Comun de Cercetare al UE, s-a estimat că, dacă nu se încearcă adaptarea la schimbările climatice și dacă schimbările climatice care, potrivit previziunilor, vor avea loc în anii 2080 s-ar produce în prezent, daunele anuale pentru economia UE s-ar ridica la 20 65 miliarde de euro.
În prezent, daunele economice anuale produse în UE numai de inundații se ridică la aproximativ 6,4 miliarde de euro și, potrivit proiectului ClimateCost din cadrul PC7, se preconizează că vor crește de mai multe ori până în 2050.
Aceste daune ar putea fi evitate prin măsuri de adaptare, cu doar o mică parte din costurile pe care le presupun.