Titlurile de stat pe termen lung vor de veni instrumente mai atractive pentru fondurile de pensii. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a decis eliminarea temporară a plafoanelor minim şi maxim de deţinere de titluri de stat.

Mutarea Comisiei este motivată de faptul că pieţele bursiere nu au evoluat chiar bine în ultima perioadă. În acest timp, instrumentele cu venit fix au adus câştiguri cumpărătorilor. Astfel, situaţia pare puţin paradoxală, având fonduri aplecate spre acţiuni (cu un grad mai mare de risc) care au performat în ultimele 12 luni mai slab decât fonduri cu apetit scăzut la risc, care conduc acum în clasamentul câştigurilor.

Nu trebuie uitat faptul că un fond de pensii urmăreşte investiţii pe termen lung şi foarte lung, spre deosebire de fondurile de investiţii. Potrivit ultimului raport al BNR referitor la stabiliatea financiară, „valoarea medie zilnică a titlurilor de stat tranzacţionate pe piaţa secundară interbancară a înregistrat o creştere începând cu luna octombrie 2008 datorită operaţiunilor de piaţă ale BNR, în februarie 2009 aceasta atingând nivelul de 837 milioane lei. În paralel cu piaţa interbancară, din august 2008 pot fi realizate tranzacţii cu titluri de stat şi la Bursa de Valori Bucureşti, această piaţă fiind însă la început, iar valoarea tranzacţiilor a fost destul de redusă până în prezent”.

„Scadenţa preponderent pe termen scurt a obligaţiunilor din portofoliu reduce semnificativ riscul de dobândă, dar afectează capacitatea fondurilor de pensii de a-şi administra riscurile specifice datorate termenului lung în care vor deveni scadente obligaţiile viitoare. Activele fondurilor de pensii au un grad ridicat de lichiditate şi un risc de credit scăzut, fiind constituite în principal din titluri de stat şi depozite la instituţiile de credit”, se mai menţionează în raport.