Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3. „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. „Creșterea Ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, Componenta 1. „Romania Start Up Plus”.

 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 18.121.660,84 lei, iar finanțarea nerambursabilă este în sumă maximă de 18.012.835,98 lei, adică 99,4% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

 

Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea spiritului antreprenorial și generarea unui număr crescut de locuri de muncă și de afaceri cu profil non-agricol în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, prin formare profesională, dezvoltare de competențe antreprenoriale și manageriale, precum și sprijin acordat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă în această regiune.

 

În cadrul acestui proiect, vor beneficia de formare profesională și dezvoltare de competențe antreprenoriale și manageriale un număr de 570 de persoane (dintre care: 285 de angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate, și 285 de șomeri și inactivi), vor fi înființate și finanțate 72 de IMM-uri și vor fi create 144 de locuri de muncă.

 

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

 

Camera de Comerț și Industrie a României

Persoana de contact: Cristina Ionescu Tel: 021.319.01.00  Email: [email protected]