Principalul avantaj al acestui sistem este că cetăţenii aflaţi în altă zonă sau în altă ţară decât localitatea de domiciliu vor putea să-şi plătească taxele şi impozitele cu cardul bancar.
Este pentru prima dată când România are un sistem naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor (SNEP). Acesta poate fi accesat la adresa de internet www.ghiseul.ro.
Etapele funcţionării sistemului
Instituţiile publice care încasează taxe şi impozite trebuie să se înregistreze în SNEP conform unui calendar aprobat de guvern prin HG 1235/2010, care a fost publicată în Monitorul Oficial din 14 decembrie.
Etapa 1: Înregistrarea municipiilor reşedinţă de judeţ şi a municipiilor/oraşelor cu populaţie mai mare de 150.000 locuitori în termen de şapte luni de la intrarea în vigoare a hotărârii.
Etapa 2: Înregistrarea municipiilor şi oraşelor cu populaţie de până la 150.000 locuitori în termen de cinci luni de la finalizarea primei etape, dar nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a hotărârii.
Etapa 3: Înregistrarea comunelor şi a instituţiilor publice nevizate de primele două etape, în termen de şase luni de la încheierea celei de a două etape, dar nu mai târziu de 18 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii.
Procedurile pot fi grăbite pentru instituţiile publice care doresc să se înregistreze mai repede în sistem.