Iniţiată de 24 de senatori preponderent de la PSD, propunerea prevede ca decontarea să se efectueze doar pentru serviciile la care asiguraţii ar fi fost îndreptăţi fără contribuţie personală, în termen de 60 de zile de la efectuarea plăţii.

"În vederea preîntâmpinării dificultăţilor cu care se confruntă asiguraţii, dificultăţi legate, de cele mai multe ori, de efectuarea investigaţiilor din cadrul pachetului de servicii medicale de bază pentru specialităţile paraclinice, propunem completarea legii în sensul efectuării acestor investigaţii cu decontarea ulterioară a cheltuielilor legate de obţinerea acestor servicii. Considerăm că această propunere legislativă vine în sprijinul asiguraţilor sistemului de sănătate publică, în sensul simplificării accesului acestora la pachetul de servicii medicale de bază", se arată în expunerea de motive a actului normativ.

Propunerea legislativă va intra în dezbaterea Senatului, ca primă Cameră sesizată. AGERPRES