Potrivit unui proiect de ordonanță al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cărțile electronice de identitate vor avea și o semnătură electrică, cu toate că această prevedere ar fi în contradicție cu regulile europene. De asemenea este pusă la îndoială și securitatea acestor semnături electronice.

Mai exact, actul de identitate electronic va conține un certificat digital pentru semnătură electronică, ce va fi emis de MAI și va fi echivalentul legal al semnăturii de mână.

Semnătura electronică, probleme mari

Semnătura electronică poate veni la pachet cu anumite probleme grave. Spre exemplu:

  • Nu orice semnătură electronică are aceeași valoare legală cu semnătura de mână

Proiectul de ordonanță nu prevede dacă certificatele digitale emise de MAI vor fi calificate, acesta fiind singurul caz în care semnătura electronică este echivalentul semnăturii de mână, conform Regulamentului european 910/2014, care se aplică direct inclusiv în România. De asemenea, semnătura calificată îndeplinește și anumite condiții ce țin mai ales de securitatea datelor, asigurând o legătură directă și neîndoielnică între identitatea reală a unei persoane și identitatea sa electronică.

  • Securitatea este un risc major

Regulamentul european spune că certificatele calificate pentru semnătură electronică pot fi emise doar de către un „prestator de servicii de încredere calificat”, cu respectarea unor cerințe clare, statut care se acordă de către un organism de supraveghere. Astfel, prestatorul este obligat să ia măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru gestionarea riscurilor la adresa securității serviciilor, să foloseacă anumite tehnologii pentru a asigura integritatea datelor și identitatea semnatarului.

  • În cazul litigiilor

În ceea ce privește relațiile cu instituțiile statului, având în vedere că acestea folosesc un număr mare de documente electronice, în cazul unor potențiale litigii în instanță, folosirea unor certificate necalificate emise de MAI va ridica probleme. Adică, va fi greu de demonstrat că aceste certificate îndeplinesc cerințele unei semnături electronice calificate, conform Regulamentului european 910/2014

  • Țările din UE în care s-a implementat deja semnătura electronică

Toate statele membre ale Uniunii Europene în care a fost implementat cardul electronic de identitate, cu posibilitatea integrării de certificate digitale în CIP-ul cardului, folosesc certificate calificate de semnatură electronică, cu respectarea prevederilor Regulamentului 910/2014.