Modificări importante pentru o serie de documente emise de către statul român!

Mai exact, este vorba despre permisele de şedere eliberate cetăţenilor străini, informează Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul MAI.

Pe data de 12 aprilie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 379 “Hotărârea Guvernului nr. 363/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se eliberează străinilor”.

Ce se modifică şi cine sunt cei vizaţi?

Forma și conținutul permisului de ședere eliberat cetățenilor străini, cartea albastră a UE, vor avea un nou format. De asemenea, actul normativ publicat în Monitorul Oficial reglementează modelul permisului de ședere eliberat cetățenilor britanici beneficiari ai Acordului de retragere și membrilor acestora de familie care îi însoțesc sau care se alătură ulterior încheierii perioadei de tranziție.

Noul model de permis conține date biometrice și elemente de securitate care oferă garanţii suplimentare cetăţenilor, asigurându-se un grad de protecţie ridicat împotriva furtului de identitate, iar instituţiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana care prezintă documentul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe acest document.

Ca urmare a modificărilor survenite, posesorii documentelor trebuie să cunoască faptul că nu sunt necesare demersuri de actualizare a permiselor de ședere, acestea continuă să fie valabile atâta timp cât dreptul de ședere este unul valid.

Noile carduri vor fi oferite la prelungirea dreptului de ședere sau la expirarea celui anterior

Modificările au în vedere îmbunătățirea elementelor de securitate ale permiselor de ședere și introducerea unui aspect uniform pentru toate statele membre ale UE. Actul normativ a creat cadrul legal pentru aplicarea, la nivel național, a Regulamentului (UE) 2017/1954, dar și a unor prevederi ale Acordului privind Retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din UE, transmit reprezentanţii Inspectoratului General pentru Imigrări.

În plus, hotârârea aprobată adaptează în mod corespunzător prevederile “HG 898/20112011 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se eliberează străinilor”, referitoare la  denumirea documentului emis angajatorului în scopul încadrării în muncă a străinilor, respectiv aviz de angajare și aviz de detașare.

Ce reprezintă permisul de ședere şi avizul de angajare/detașare?

Permisul de ședere este documentul emis de către Inspectoratul General pentru Imigrări cetățenilor străini și britanici beneficiari ai Acordului de retragere, precum și membrilor acestora de familie și atestă drept de ședere în țara noastră în funcție de scopul solicitat.

De asemenea, avizul de angajare/detașare atestă dreptul unui angajator sau al unui beneficiar al prestării de servicii de a încadra sau primi la muncă un cetățean străin pe o anumită funcție vacantă.

Sursa foto: Dreamstime