Standardul ISO 26000 va face obiectul unei prezentări oficiale la Geneva, la care secretarul general, Rob Steele, va invita membrii grupului de lucru alcătuit din experţii care au elaborat standardul – Jorge E.R. Cajazeira, preşedinte, şi Staffan Söderberg, vicepreşedinte, reprezentând ABNT-ul, membru al ISO pentru Brazilia, şi SIS-ul, pentru Suedia.
Vor mai fi invitaţi reprezentanţi ai utilizatorilor potenţiali ai standardelor, mai ales din industrie, şi autorităţi publice, care au manifestat un interes deosebit şi un sprijin activ pentru liniile directoare internaţionale referitoare la responsabilitatea socială.
„Publicarea ISO 26000 este foarte aşteptată în lumea întreagă de către organizaţiile de toate tipurile, de întreprinderile din sectorul privat sau de organizaţiile din sectorul public. Responsabilitatea socială capătă o importanţă decisivă întrucât societatea o cere tot mai mult la nivel internaţional. ISO 26000 se distinge de numeroasele iniţiative existente în domeniul responsabilităţii sociale prin faptul că acest standard creează un adevărat consens internaţional cu privire la definirea responsabilităţii sociale şi problemele centrale de care trebuie să se ţină seama pentru implementarea sa. În plus, standardul se bazează pe participarea unei largi game de părţi interesate – state în curs de dezvoltare, întreprinderi, autorităţi publice, consumatori, organizaţii din domeniul muncii, organizaţii neguvernamentale şi altele”,  a afirmat Rob Steele.
Potrivit standardului, realitatea şi percepţia performanţelor unei organizaţii în domeniul responsabilităţii sociale pot influenţa:
    * avantajele sale concurenţiale;
    * reputaţia sa;
    * capacitatea sa de a atrage salariaţii, membrii, clienţii şi utilizatorii săi;
    * menţinerea motivaţiei şi a angajamentului angajaţilor săi, precum şi a productivităţii;
    * viziunea investitorilor, proprietarilor, donatorilor, sponsorilor şi a comunităţii financiare;
    * relaţiile sale cu întreprinderile, autorităţile publice, mijloacele media, furnizorii, clienţii şi comunitatea.
Standardul ISO 26000, a cărui elaborare a debutat în 2005, a fost realizat de grupul de lucru al ISO referitor la responsabilitatea socială, alcătuit dintr-o gamă largă de părţi interesate – cel mai mare şi cel mai diversificat dintre toate grupurile constituite vreodată pentru a elabora un standard ISO.
Şase grupuri principale de părţi interesate au participat la elaborarea documentului: industria, autorităţile publice, organizaţiile din domeniul muncii, organizaţiile neguvernamentale, serviciile, cercetarea, etc. Participarea a avut la bază unele criterii precum reprezentarea geografică echilibrată şi numărul ponderat de bărbaţi-femei.
Grupul de lucru a fost alcătuit din experţi ai membrilor ISO (organisme naţionale de standardizare) şi din organizaţii de legătură (asociaţii reprezentând întreprinderile, consumatorii sau organizaţiile din domeniul muncii, precum şi organizaţii interguvernamentale sau neguvernamentale).
Cu ocazia ultimei reuniuni a grupului de lucru al ISO referitor la responsabilitatea socială, din iulie 2010, 450 de experţi participanţi şi 210 observatori din 99 de state membre ale ISO şi 42 de organizaţii de legătură au luat parte la lucrări.
ISO 26000 prezintă linii directoare pentru toate tipurile de organizaţii, indiferent de mărimea sau localizarea lor, incluzând:
    * conceptele, termenii şi definiţiile referitoare la responsabilitatea socială;
    * originile, orientările şi caracteristicile responsabilităţii sociale;
    * principiile şi practicile din domeniul responsabilităţii sociale;
    * problemele centrale şi domeniile de acţiune ale responsabilităţii sociale;
    * integrarea, concretizarea şi promovarea unui comportament responsabil în cadrul organizaţiei, prin intermediul politicilor şi practicilor sale, în sfera sa de influenţă;
    * identificarea părţilor interesate şi dialogul cu ele;
    * comunicarea cu privire la angajamentele, performanţele şi alte informaţii referitoare la responsabilitatea socială.
ISO 26000 este un standard cu aplicare voluntară, care oferă linii directoare. El nu este destinat unor scopuri de certificare precum standardele ISO 9001:2008 (managementul calităţii) şi ISO 14001:2004 (managementul de mediu).
ISO 26000 va fi adoptat în România în perioada următoare de organismul național de standardizare, Asociația de Standardizare din România.