Se fac angajări la SRI! Cum arată candidatul perfect? Posturile au fost deja scoase la concurs

În cursul zilei de luni, Serviciul Român de Informații (SRI) a venit cu vești bune pentru cei care își doresc o carieră în acest domeniu. SRI anunță că fac angajări și a și publicat Ghidul Candidatului. În document sunt detaliate posturile scoase la concurs și condițiile pe care candidații trebuie să le îndeplinească.

Serviciul Român de Informații a spus cum ar trebui să fie candidatul ideal pentru a putea fi acceptat. Așadar, criteriile de selecție sunt următoarele:

  •  să ai cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
  • să nu fii în curs de cercetare, urmărire sau judecată sau să nu fi fost condamnat penal;
  •   să nu faci parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, din momentul încadrării în SRI;
  • să nu participi ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale, din momentul încadrării în SRI;
  •  să fii absolvent de studii universitare, cu licenţă, al unei instituţii de învăţământ superior acreditată; pentru anumite posturi sunt necesare şi studii post-universitare, iar pentru altele se cer doar studii liceale;
  • să nu fii consumator de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive ori dopante, aflate sub control naţional ori prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte sau să nu fi desfăşurat activităţi ilegale cu astfel de produse; În interviurile de selecţie şi de securitate, evaluăm punctual şi cu atenţie interacţiunile anterioare cu astfel de substanţe. Suntem conştienţi de amploarea acestui fenomen, însă rigorile normative şi specificul organizaţiei ne obligă să acordăm acces la date clasificate exclusiv persoanelor care nu se expun unor situaţii vulnerabilizatoare sau care ar putea afecta discernământul. Lipsa sincerităţii cu privire la orice aspect, pe parcursul oricărei etape de selecţie, reprezintă motivul principal  al respingerii candidaturilor
  • să fii dispus ca, după încadrare, să desfăşori activităţi în orice zonă a României, potrivit nevoilor instituţiei.

De asemenea, SRI spune că pentru fiecare post vacant, candidații trebuie să facă dovada că îndeplinesc anumite criterii specifice precum pregătirea profesională într-un anumit domeniu de inters actual, inteligența peste medie, nivelul de cultură generală peste medie și competențe lingvistice. De asemenea, este nevoie și de interes pentru dezvoltarea continuă și o capacitate ridicată de învățare, o stare fizică bună, cât și psihică.

Ce posturi sunt scoase la concurs

Serviciul Român de Informații a scos la concurs posturi pentru ofițer operativ, ofițer analist, specialist IT, specialist lingvist, luptător antiterorist și personal care îndeplinește atribuțiile administrative (ofițeri, subofiței și salariați civili).

„Pentru că activitatea noastră principală presupune culegerea şi analiza informaţiilor care indică riscuri, vulnerabilităţi sau ameninţări la adresa securităţii naţionale, căutăm continuu ofiţeri operativi, ofiţeri analişti, specialişti tehnici şi, când avem nevoi punctuale, suntem interesaţi să selecţionăm specialişti în diverse domenii de activitate, care asigură suport dedicat misiunilor Serviciului”, se arată în Ghidul Candidatului.