România are un buget din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile estimat la 79,9 miliarde euro obţinut în urma negocierilor care au avut loc la nivelul Consiliului Europei în perioada 17-21 iulie 2020.

Elaborarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă

Pentru a accesa aceşti bani, Guvernul lucrează în prezent la elaborarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). În cadrul acestui plan, urmează să fie stabilite domeniile prioritare de investiţii ale României pentru ieşirea din criză, relansarea economică şi creşterea capacităţii de rezilienţă a României.

Trebuie menționat că termenul pentru elaborarea primului draft al planului este luna octombrie 2020. Negocierile se vor derula până în luna aprilie 2021 în vederea emiterii deciziei Comisiei Europene de aprobare a planului național.

De asemenea, Guvernul este de părere că perioada de elaborare a planului naţional de redresare şi rezilienţă este relativ scurtă. Conform celor susținute, pentru aceasta este necesară implicarea de resurse umane specializate astfel încât planul naţional să poată fi elaborat la termenul asumat.

Pentru proiectele de investiţii este necesară actualizarea sau elaborarea de urgenţă a documentaţiilor tehnico-economice astfel încât să poată fi contractate şi implementate până la termenul prevăzut în draftul de Regulament al Comisiei Europene, respectiv până la data de 31.12.2022 să fie contractate 70% din valoarea granturilor şi diferenţa până la data de 31.12.2023.

Cine urmează să primească sporul

Guvernul va înfiinţa în cadrul Ministerului Fondurilor Europene o structură de specialitate cu un număr de 30 posturi cu denumirea Direcţia Generală Management Mecanism de Redresare şi Rezilienţă (DG MMRR), care va fi însărcinată cu sistemul de guvernanţă al PNRR, respectiv cu elaborarea, negocierea, aprobarea, decontarea de cheltuieli, monitorizarea, monitorizarea reformelor precum şi raportarea PNRR.

De asemenea, personalul DG MMRR va avea statut de personal contractual angajat pe bază de contract individual de muncă, pe o perioadă determinată de cinci ani.

Cei angajați în DG MMRR vor beneficia de un spor de complexitate pentru activitate desfăşurată în cadrul PNRR în procent de 100% din salariul de bază pe perioada în care desfăşoară activitate în cadrul PNRR.

Trebuie menționat că și personalul din cadrul ministerelor de resort implicat în elaborarea PNRR beneficiază de un spor de complexitate pentru activitate desfăşurată în gestionarea PNRR în procent de 100% din salariul de bază pe perioada în care participă la procesul de elaborare al PNRR.

În ultimul rând, de acest spor vor beneficia și cei  din cadrul ministerelor de resort implicați în activităţi de monitorizare, raportare, aprobare şi validare a proiectelor de investiţii sau reformă.