Guvernul a aprobat o hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2019.

Astfel, plafonul va fi de peste o sută de milioane de euro, doar pentru crescătorii de animale, pentru anul de cerere 2019.

Actul normativ prevede că se aprobă plafonul de 109.236.500 euro, respectiv 518.829.680,4 lei, care se acordă crescătorilor de animale pentru anul de cerere 2019, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, repartizat în următorul mod:

Repartizarea banilor

Pentru specia bovine, categoria bivoliţe de lapte vor fi alocați 1.610.000 euro, respectiv 7.646.856 lei.

Pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora, alocările sunt de 12.600.000 euro, respectiv 59.844.960 lei.

Pentru specia bovine, categoria vaci de lapte, se vor acorda 94.999.500 euro, respectiv 451.209.625,2 lei, iar pentru specia viermi de mătase, 27.000 euro, respectiv 128.239,2 lei.

Agențiile de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură vor calcula raportarea plafoanelor la efectivul de animale eligibile/kg gogoşi crude de mătase eligibile.

Toți cei care doresc să se înscrie pentru aceste plăți trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate, publicate și analizate tot de sediile teritoriale APIA, precizează legestart.ro.

Documente necesare

Conform unui comunicat APIA, cererea iniţială anuală pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor va fi însoţită de următoarele documente:

– dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislaţiei în vigoare;

– acreditarea solicitantului pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic al rasei pentru care solicită ajutorul de stat, eliberată de ANZ;

– lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, avizată de ANZ;

– copia contractului între deţinătorul registrului genealogic şi prestatorul serviciului de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, în cazul în care acesta este altul decât deţinătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuţia părţilor la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;

– lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, pentru anul de aplicare, avizată de ANZ.