Noul program apare în lista de acte aprobate în data de 26 martie sub numele de ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”.

”Am și eu un proiect pe lista suplimentară, pentru că am primit avizul Consiliului Legislativ doar acum înainte de a veni, în rest avem toate avizele. Este vorba de un proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomata în spații protejate. Sigur, este prins în buget pe anul 2020 și v-aș ruga să-l aprobăm”, a transmis Adrian Oroș premierului Ludovic Orban.

Cererea de înscriere în program și documentele aferente pot fi transmise la DAJ prin fax, poștă, sau în prin e-mail până la 15 mai 2020.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a primi ajutorul

Pentru a primi ajutorul de minimis prevăzut în prezenta hotărâre, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, să obţină o producţie de minimum 2 kg tomate/mp; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativteritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, la data depunerii cererii şi să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative privind comercializarea producţiei.

Suma maximă care poate fi acordată

”Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii şi în cele două exerciţii financiare precedente”, este menționat în proiect.