Se vor acorda vouchere pentru energie și în 2024

Voucher pentru energie. În cursul anului 2024, românii cu venituri modeste vor beneficia de un sprijin financiar semnificativ în valoare de 1.400 de lei, acordat în două tranșe, cu scopul de a-i ajuta să facă față costurilor facturilor la energie.

Ajutorul financiar de 1.400 de lei va fi destinat exclusiv plății facturilor la energie și va fi distribuit în două etape distincte, fiecare în cuantum de 700 de lei. Prima tranșă va fi acordată în luna februarie 2024, acoperind perioada ianuarie-iunie 2024, în timp ce cea de-a doua tranșă va fi distribuită în luna septembrie 2024, pentru perioada iulie-decembrie 2024.

Această inițiativă reacționează la creșterea semnificativă a prețurilor la energie, unde consumatorii casnici au fost afectați de majorări de peste 600% la energia electrică și de peste 535% la gazele naturale. În condițiile actuale, peste 30% din bugetul unei gospodării cu venit mediu de 2.000 lei/membru/lună este direcționat către achitarea facturilor la energie.

Cine sunt beneficiarii eligibili?

Conform propunerii de ordonanță, vor beneficia de acest sprijin următoarele categorii:

  • pensionarii sistemului public de pensii și beneficiarii de drepturi speciale cu vârsta de 60 de ani sau mai mult și venituri lunare mai mici sau egale cu 2.000 lei;
  • persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri proprii lunare mai mici sau egale cu 2.000 lei;
  • familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010;
  • familiile și persoanele singure care au dreptul la ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Cum vor fi distribuite voucherele pentru energie?

Listele cu persoanele eligibile vor fi întocmite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar sprijinul financiar va fi acordat sub forma unui voucher tipărit, distribuit de către Compania Națională „Poșta Română” S.A.

Beneficiarii vor putea utiliza aceste vouchere pentru acoperirea cheltuielilor cu energia, indiferent de natura acesteia: energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va asigura fondurile necesare prin transferul acestora în contul bancar al CN Poșta Română SA. În ultimă instanță, această măsură are scopul de a oferi sprijin gospodăriilor vulnerabile, furnizându-le resursele necesare pentru a face față provocărilor generate de creșterea semnificativă a costurilor la energie.