Această sarcină va reveni primăriilor de Sector până la realizarea unei hărţi care să delimiteze cu precizie aceste zone. În prezent, primăria generală este cea care emite certificate de urbanism şi autorizaţii pentru construcţiile aflate pe o rază de 100 de metri de jur-împrejurul monumentelor istorice din Bucureşti. Această situaţie a condus la apariţia de blocaje şi a generat o serie de procese juridice.

„Au existat situații în care autorizații de construire pentru imobile considerate ca poziționate în suprafața de protecție generată de raza de 100 m de jur-împrejurul monumentului istoric au fost contestate în instanță și chiar anulate, în baza unor expertize topografice care au determinat situarea imobilelor la o distanță diferită față de monumentul istoric decât cea apreciată de autoritățile administrației publice locale, instanța considerând că autorizația a fost emisă fără competență“, îşi motivează guvernanţii decizia.

CITIȚI ȘI Legea care ar putea tempera creşterea preţurilor la locuinţe

Numai la nivelul primăriei Sectorului 6 există un număr de circa 100 de lucrări respinse pentru că se află în zona de protecţie a unui monument, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ. În cazul Sectoarelor 1, 2 şi 3 o serie de lucrări au fost blocate, cu depăşirea termenului legal de 30 de zile în care certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire trebuie emise. Această situaţie a generat o serie de procese, amenzi şi cheltuieli bugetare suplimentare pentru unele dintre autorităţile administraţiilor publice locale ale municipiului Bucureşti, se menţionează în documentul citat.

Emiterea de autorizații de construire fără competență a creat o insecuritate juridică a investițiilor, fapt care a condus la refuzul autorităților de a mai emite aceste acte administrative, mai explică autorii modificării legislative. Ca urmare, s-au generat întârzieri în absorbția de fonduri europene și pierderi la bugetele locale, nemaifiind încasate taxele de autorizare și nemaifiind promovate investiții care să genereze locuri de muncă și venituri bugetare.