Luni vor intra în vigoare noile norme ale Uniunii Europene care vor asigura soluţionarea mai rapidă şi mai eficientă a litigiilor fiscale dintre statele membre, facilitând astfel activitatea întreprinderilor şi oferind un grad mult mai mare de securitate fiscală pentru întreprinderile şi persoanele fizice care se confruntă cu probleme legate de dubla impunere, a anunţat Comisia Europeană.

Noul sistem va contribui la identificarea de soluţii pentru litigiile fiscale dintre statele membre, apărute ca urmare a interpretării şi aplicării acordurilor şi convenţiilor internaţionale care prevăd eliminarea dublei impuneri.

Estimările arată că, în prezent, în UE sunt în curs de soluţionare 2.000 de astfel de litigii, dintre care aproximativ 900 durează de peste doi ani.

Mecanismul va garanta că întreprinderile şi cetăţenii îşi pot soluţiona mai rapid şi mai eficient litigiile legate de tratatele fiscale, în special cele care vizează dubla impunere.

Aceste litigii constituie un obstacol major atât pentru întreprinderi, cât şi pentru persoane fizice, şi creează incertitudine, costuri inutile şi probleme legate de fluxurile de numerar. În acelaşi timp, noua directivă introduce mai multă transparenţă în ceea ce priveşte litigiile fiscale din UE.

„Un sistem fiscal echitabil şi eficient în UE ar trebui să garanteze, de asemenea, că aceleaşi venituri nu sunt impozitate de două ori de către două state membre diferite. Atunci când se întâmplă acest lucru, problema ar trebui rezolvată rapid şi eficient. De luni, litigiile fiscale vor fi soluţionate mult mai uşor. Vor fi mult mai bine aparate drepturile companiilor, în special ale întreprinderilor mici, şi ale persoanelor fizice care se pot confrunta cu probleme de flux de numerar ca urmare a dublei impuneri. De acum, ele au certitudinea că problemele de natură fiscală le pot fi rezolvate de autorităţile judiciare relevante într-un interval de timp acceptabil şi previzibil, în loc să treneze mai mulţi ani”, a declarat comisarul pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă, Pierre Moscovici.

Dubla impunere apare atunci când două sau mai multe ţări revendică dreptul de a impozita aceleaşi venituri sau profituri ale unei companii sau ale unei persoane. Acest lucru poate rezulta, de exemplu, dintr-o neconcordanţă între normele naţionale din diferite jurisdicţii sau din interpretări divergente ale aceleiaşi dispoziţii dintr-un tratat fiscal bilateral.

Noua directivă se aplica oricărei plângeri introduse începând cu 1 iulie 2019 cu privire la chestiuni litigioase legate de venituri sau capitaluri obţinute într-un exerciţiu financiar care începe din 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Autorităţile competente pot conveni, de asemenea, să aplice directiva în cazul oricărei plângeri depuse înainte de aceasta zi sau pentru exerciţiile fiscale anterioare.