Raportul Băncii Mondiale despre implementarea unei scheme de creditare pentru studenţi în România furnizează ca model programele care funcţionează în alte ţări, printre care:

Australia

 • Studenţii sprijiniţi de sistemul statal beneficiază de credite pentru învăţământul superior carea acoperă taxele de şcolarizare
 • Dobânda – reflectă inflaţia, deci rata dobânzii reale e zero
 • Rambursarea se face în funcţie de venit, variind între 3 şi 8 la sută din veniturile anuale
 • Sumele datorate sunt încasate ca impozit suplimentar pe venit de angajator sau plătite împreună cu impozitele estimate sau datorate pe an, ţinându-se o evidenţă a conturilor idividuale
 • Aspectul de impozit dă acestei scheme un cost administrativ scăzut şi o rată foarte scăzută de neachitare

China

 • Două tipuri de credite – pentru studenţii cu familii înstărite se solicită un co-semnatar, iar pentru cei cu o situaţie financiară precară (20 la sută din studenţi) nu e nevoie de un co-semnatar
 • Creditele sunt plătite prin intermediul băncilor, riscul fiind împărţit între universitatea, stat şi bănci
 • Perioada de graţie e de 2 ani, iar perioada de rambursare este de 6 ani
 • Dobânzile sunt plătite de stat pe perioada şcolarizării; beneficiarii de credite plătesc jumătate din rata dobânzii după asolvire

Japonia

 • Două tipuri de credite – 1. fără dobândă, acordat pe bază de merit şi de nevoi; 2. Fără dobândă pe perioada studiilor economice, acordat pe bază de nevoi economice
 • Se poate alege între un sistem de garanţie personală şi un sistem prin care sistemul instituţional devine co-semnatar al creditului, studenţii trebuind să achite o poliţă lunară de asigurare
 • Rambursarea se face lunar, pe baza unui calendar fix, nedepăşind 20 de ani
 • Creditele sunt colectate automat din contul bancar sau poştal al studentului

Suedia

 • Nu se plătesc taxe de şcolarizare, iar sistemul de credite implementat urmăreşte să acopere costurile de întreţinere ale studenţilor, scutind părinţii de orice contribuţie
 • Creditele sunt general accesibile, deşi diferă în funţie de venitul/activele studentului; nu este nevoie de co-semnatar
 • Rambursarea se face pe bază de anuintăţi, începând la şase luni de la plata ultimei tranşe
 • Perioada maximă de rambursare este de 25 de ani sau până la vârsta de 60 de ani
 • Dobândă variabilăm, satbilită anual, din care se scade o subvenţie de 30 la sută
 • Beneficiarii trebuie să achite o cotă de cel puţin 5 la sută din venitul realizat, cotă care creşte cu 2 la sută pe an

Statele Unite

 • Creditele şi costurile părinţilor acoperă mare parte din cheltuielile educaţiei superioare
 • Credite clasice cu calendar fix pentru studenţii cu nevoi financiare, cu subvenţionare minimă a ratei dobânzii
 • Credite nesubvenţionate pentru care studenţii nu trebuie să facă dovada nevoii financiare
 • Guvernul garantează creditele şi plăteşte dobânda pe perioada şcolarizării, precum şi pentru o perioadă de graţie pentru studenţii cu nevoi financiare
 • Universităţile private pot acorda credite studenţilor, pe bază de merit sau nevoie financiară, în funcţie de fondurile disponibile

Citeşte şi: Sistemul din România, doar o mutare de marketing
Citeşte şi: Statul lucrează la creditele pentru studenţi de 11 ani. Fără finalitate.
Citeşte şi: Ce fac fundaţiile pentru studenţi