Transportul maritim de mărfuri a înregistrat, în primele nouă luni ale acestui an, o scădere de 9,6%, comparativ cu perioada similară din 2019, mărfurile încărcate şi descărcate în porturile în care sunt operate nave maritime totalizând 35,195 milioane tone, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Ultimele date oficiale de la INS

În cazul mărfurilor descărcate scăderea a fost de 13,1%, iar al celor încărcate de 6% la mărfuri încărcate. În trimestrul al treilea din 2020, volumul total de mărfuri încărcate şi descărcate a scăzut cu 17,5%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la 12,096 milioane tone, mărfurile descărcate reprezentând 53% din total, transmite Agerpres.

Porturile în care a fost desfăşurată cea mai intensă activitate, în decursul perioadei 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, au fost: Constanţa, cu o pondere de 85,1%, respectiv Midia – cu 8,4%.

În intervalul analizat, cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate şi descărcate au avut ca origine şi destinaţie Rusia (8,060 milioane tone) şi Turcia (5,727 milioane tone). Dintre statele membre ale Uniunii Europene (UE), Grecia (1,368 milioane tone) şi Spania (1,311 milioane tone) au înregistrat cele mai mari cantităţi de mărfuri transportate.

Topul mărfurilor

Cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate au fost de produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit – în proporţie de 65,9%, iar în ceea ce priveşte descărcările, cea mai însemnată pondere a fost deţinută de cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale (34,7%).

În portul Constanţa, cele mai importante cantităţi de mărfuri încărcate în primele nouă luni au fost: produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit – în proporţie de 68,4%, iar dintre mărfurile descărcate, ponderea a fost deţinută de cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale (30,6%).

Conform INS, în context european, datele statistice publicate de către Comisia Europeană – Eurostat, la nivelul primelor trei trimestre ale anului 2019, prezintă România pe locul 17 între statele membre ale UE şi din Spaţiul Economic European care, conform legislaţiei, raportează date privind transportul portuar maritim de mărfuri.

Din totalul mărfurilor încărcate şi descărcate în principalele porturi europene (porturi care înregistrează anual mai mult de un milion tone mărfuri încărcate şi descărcate), în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, saşe state membre, respectiv Ţările de Jos, Spania, Italia, Regatul Unit, Franţa şi Germania, au înregistrat 63,9% din volumul transportului portuar maritim

În ceea ce priveşte transportul pe căi navigabile interioare, au fost înregistrate 22,843 milioane de tone, porturile în care au fost înregistrate cele mai mari cantităţi de mărfuri fiind: Constanţa (cu o pondere de 46,6%, în primele nouă luni din 2020) şi Galaţi – cu o pondere de 14,6%.

Mărfurile înregistrate în transport internaţional pe căi navigabile interioare au avut ca destinaţie sau au provenit din state membre ale UE, în proporţie de 49,2%. Serbia a deţinut cea mai mare pondere ca origine şi destinaţie a mărfurilor transportate în perioada menţionată, cu o cantitate de 3,929 milioane tone.

Tipul de mărfuri pentru care au fost înregistrate cele mai însemnate cantităţi de mărfuri în transport internaţional pe căi navigabile interioare a fost produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit, cu o pondere de 42,5%. În transport naţional a predominat tipul de mărfuri minereuri metalifere, produse de minerit, exploatare de carieră, turbă, uraniu, thoriu (62,6%).

În tranzit, pe căi navigabile interioare, au fost transportate cu preponderenţă minereuri metalifere, produse de minerit, exploatare de carieră, turbă, uraniu, thoriu, în proporţie de 70,5%.

Datele statistice publicate de Eurostat prezintă România pe locul al treilea (valori în tone kilometri) în primele trei trimestre ale anului 2019, între statele membre care conform legislaţiei, raportează date statistice privind transportul pe căi navigabile interioare. Din punct de vedere al indicatorului tone transportate, România se poziţiona pe locul al cincilea în ierarhie.

La nivelul primelor trei trimestre ale anului 2019, două state membre, respectiv Germania şi Ţările de Jos, însumau 70,4% din volumul total al transportului pe căi navigabile interioare.