Sintagma “proiectul de management” menționată la secțiunea V CANDIDATURILE din anunț, se citește și se aplică ca fiind ”declarația de intenție” prevăzută la secțiunea IV SELECȚIA ȘI EVALUAREA, pct. 3 din anunț și reglementată prin dispozițiile Capitolului I si III din Anexa 1d – la Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 803 din 12/10/2016.

 

Președinte al Consiliului de Administrație

Elena PETRAȘCU