Transportul de containere a însumat 348.000 TEU la nivelul semestrului I 2017 şi 186.000 TEU în trimestrul II 2017. 

În transportul pe căi navigabile interioare au fost înregistrate 12,317 milioane tone mărfuri în primul semestru şi 7,685 milioane tone, în al doilea trimestru al anului 2017. 

„Valorile principalilor indicatori de transport portuar maritim corespunzători semestrului I 2017 au marcat o scădere la total cu 6,8% faţă de perioada similară a anului precedent. A fost înregistrată o scădere cu 8,1% la mărfurile încărcate şi cu 5,4% la mărfurile descărcate. În trimestrul II 2017, scăderea volumului total de mărfuri încărcate şi descărcate faţă de trimestrul II 2016 a fost cu 7,2%”, precizează INS. 

De asemenea, în primele şase luni ale anului, transportul naţional pe căi navigabile interioare a scăzut cu 21,3%, transportul internaţional cu 3,3% şi transportul de tranzit pe căi navigabile interioare cu 2,3%. La nivelul trimestrului al doilea, a fost înregistrată o scădere cu 3,1% a volumului total de mărfuri transportate faţă de perioada corespunzătoare din anul 2016. 

Porturile în care a fost desfăşurată cea mai intensă activitate în cursul semestrului I şi al trimestrului II 2017 sunt: Constanţa (cu o pondere de 80,8% la mărfuri încărcate şi 81,7% la cele descărcate), Midia (cu ponderi de 15,5% şi, respectiv 14,8%) şi Galaţi (cu 2,5%, respectiv 2,9%). 

În perioada analizată, a fost transportată cu preponderenţă tipul de încărcătură vrac solid şi a însumat 10,033 milioane tone la nivelul semestrului I şi 5,240 milioane tone în trimestrul II. 

În semestrul I 2017, cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate şi descărcate au fost înregistrate în relaţie cu următorii parteneri: Rusia (4,242 milioane tone) şi Turcia (3,514 milioane tone). Dintre statele membre UE, Grecia (935.000 tone) şi Italia (500.000 tone) au înregistrat cele mai mari volume de mărfuri transportate. 

 

În trimestrul II 2017, ponderile cele mai semnificative au fost deţinute de Turcia (2,279 milioane tone) şi Rusia (2,13 milioane tone), iar dintre statele membre UE, de Grecia (441.000 tone) şi Italia (210.000 tone). 

La nivelul semestrului I şi respectiv, al trimestrului II 2017, au fost încărcate cantităţi mai însemnate din următoarele tipuri de mărfuri: produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit în proporţie de 57,2% şi respectiv, 56,4%. 

În ceea ce priveşte descărcările, ponderea a fost deţinută de cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale (38%, respectiv 39,4%). 

În portul Constanţa, cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate în primul semestru şi trimestrul al doilea ale anului 2017 au fost produsele agricole, din vânătoare şi silvicultură şi peşte şi alte produse din pescuit, în proporţie de 61,8% şi, respectiv, 61,6%. 

Dintre mărfurile descărcate, ponderea cea mai însemnată a fost deţinută de cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale, în proporţie de 26,4%, respectiv 27,6%. 

În context european, datele statistice publicate de către Eurostat la nivelul semestrului I 2016 prezintă România pe locul 18 între statele membre ale Uniunii Europene care, conform legislaţiei, raportează date privind transportul portuar maritim. 

Mărfurile înregistrate în transport internaţional pe căi navigabile interioare au avut ca destinaţie sau au provenit din state membre ale Uniunii Europene, în proporţie de 43,4% în semestrul I 2017 şi, respectiv, de 47,7% în trimestrul al doilea. Serbia a deţinut cea mai mare pondere ca origine şi destinaţie a mărfurilor transportate în semestrul I, cu un nivel de 1,96 milioane tone şi în trimestrul II 2017, cu un nivel de 1,065 milioane tone. 

Tipul de mărfuri pentru care au fost înregistrate cele mai însemnate cantităţi în transport internaţional pe căi navigabile interioare şi în primul semestru şi în trimestrul al doilea din 2017, a fost produse agricole, din vânătoare şi silvicultură şi peşte şi alte produse din pescuit în proporţie de 42,0%. 

În transport naţional şi în transport de tranzit pe căi navigabile interioare au fost înregistrate cu preponderenţă minereuri metalifere, produse de minerit, exploatare de carieră, turbă, uraniu, thoriu, în proporţie de 78,4% şi respectiv 65,4% în semestrul I şi respectiv 81,8% şi 73,4% în trimestrul II 2017. 

Datele statistice publicate de către Eurostat, prezintă România pe locul al treilea (valori în tonekilometri) la nivelul semestrului I 2016, între statele membre care, conform legislaţiei, raportează date statistice privind transportul pe căi navigabile interioare. Din punct de vedere al indicatorului tone transportate, la nivelul semestrului I 2016, România se poziţiona pe locul al cincilea în ierarhie.