Sărbătoare uriaşă în Calendarul Ortodox! Puțini creștini stiu ce se sărbătorește la 1 septembrie! Toți preoții din România fac asta marți

Biserica sărbătoreşte pe 1 septembrie începutul Indictionului, adică Anul Nou Bisericesc, mulțumind lui Dumnezeu pentru roadele de peste an, rugându-se ca și următorul an să fie roditor. Apoi, Biserica amintește la 1 septembrie începutul predicării Domnului, ziua în care, intrând în sinagogă, a deschis cartea și a citit locul din prorocul Isaia în care se zice: „Duhul Domnului este peste Mine, Care M-a uns să binevestesc săracilor…” (Luca 4, 16-18).

După tradiţia iudaică, mai multe evenimente sunt legate de această zi: Arca lui Noe s-a oprit în muntele Ararat după încetarea potopului; Moise s-a coborât din Muntele Sinai cu Tablele Legii; în această zi s-a construit cortul mărturiei, în care a fost pus Chivotul Legii; a fost sfinţit templul lui Solomon şi tot în această zi arhiereul intra o dată pe an în sfânta sfintelor pentru a tămâia altarul. La începutul lunii septembrie, evreii aveau sărbătoarea corturilor, în amintirea celor 40 de ani pe care i-au petrecut în pustie înainte de a intra în pământul făgăduinţei.

Începutul anului nou bisericesc la 1 septembrie s-a stabilit pentru toată creştinătatea la Sinodul I Ecumenic de la Niceea. Românii numesc noul an bisericesc Indictul sau Indictionul, care înseamnă „arătare” şi „poruncă”. Acesta aminteşte de intrarea Domnului în sinagogă, când a citit cuvintele prorocului Isaia, ce vesteau trimiterea Unsului lui Dumnezeu către popor pentru a-i uşura suferinţa. Indictionul era de fapt o sărbătoare a Imperiului Roman. Atunci împăratul se arăta poporului, prezenta situaţia imperiului şi comunica diferite informaţii privitoare la viaţa publică. Tot la această dată se plăteau impozitele şi soldele soldaţilor pe anul ce trecuse.

Sărbătoare uriaşă în Calendarul Ortodox! Puțini creștini stiu ce se sărbătorește la 1 septembrie! Toți preoții din România fac asta marți

Evanghelia zilei (Luca 4, 16-22) redă începutul activităţii publice a lui Hristos. În această zi a intrat Domnul Iisus în sinagoga iudeilor şi a citit din cartea lui Isaia: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor, M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsaţi şi să vestesc anul plăcut Domnului” (Luca 4, 18-19). Domnul Hristos le spune celor ce-L ascultau că profeţia s-a împlinit în El. Potrivit tradiţiei, Iisus a venit la Nazaret pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu la începutul toamnei. Biserica s-a asociat acestei tradiţii şi a pus începutul ciclului liturgic sau al slăvirii lui Dumnezeu în Biserică prin sfintele slujbe pe durata unui an în aceeaşi zi care aminteşte de începutul propovăduirii Domnului Iisus Hristos.

Troparul Începutului anului bisericesc

 

Rugăciune la începutul anului bisericesc

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul a toată făptura văzută și nevăzută, Care ai pus vremile și anii întru a Ta stăpânire și îndreptezi toate cu iconomia Ta cea cerească și întru tot bună, mulțumim Ție pentru îndurările minunate pe care le-ai făcut asupra noastră în toată vremea trecută a vieții noastre și Te rugăm, întru tot Îndurate Doamne: binecuvântează cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta și păzește pe binecredincioșii creștini români de pretutindeni, pe păstorii și învățătorii noștri.

Sărbătoare uriaşă în Calendarul Ortodox! Puțini creștini stiu ce se sărbătorește la 1 septembrie! Toți preoții din România fac asta marți

Înmulțește zilele vieții noastre întru sănătate deplină sufletească și trupească și ne dăruiește sporire în toate faptele cele bune. Dăruiește de sus bunătățile Tale întregului Tău popor: sănătate și mântuire și întru toate bună sporire. Sfântă Biserica Ta, țara noastră cu toate orașele și satele, izbăvește-le de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne tuturor pace fără tulburare.

Răzvrătirile eresurilor strică-le cu puterea Ta, iar pe noi întărește-ne, Doamne, întru iubirea Cea către Tine și între noi, ca să ne învrednicim cu inimă curată totdeauna a aduce mulțumire Ție, Părintelui Celui fără de început și Unuia Născut Fiului Tău și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit întru o Ființă, și a cânta preasfântului Tău nume: Slavă Ție, Dumnezeului și Binefăcătorului nostru, în vecii vecilor! Amin.

Sărbătoare uriaşă în Calendarul Ortodox! Puțini creștini stiu ce se sărbătorește la 1 septembrie! Toți preoții din România fac asta marți