Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli este sărbătorit în Biserica Ortodoxă la 4 ianuarie. Cei şaptezeci de Apostoli sunt prăznuiţi ca unii pe care i-a ales Domnul şi i-a trimis câte doi, înaintea Sa, în toate cetăţile şi locurile unde avea să meargă El, zicându-le: “Secerişul este mult, iar lucrătorii puţini, rugaţi deci pe Domnul secerişului ca să scoată lucrători la secerişul Său” (Luca 10, 2).

Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca istoriseşte, în capitolul 10 din Evanghelia sa, cum au fost trimişi aceşti apostoli să vestească pe Hristos, ca nişte înaintemergători ai dreptei credinţe, fiind el însuşi unul din aceşti şaptezeci de ucenici ai Domnului.

Toţi aceşti ucenici ai Domnului s-au ostenit, fiecare în felul său, să smulgă pe oameni de la idoli, întorcându-i la cuvântul lui Hristos, şi s-au mutat către Domnul, îndurând chinuri şi prigoniri.

În ceea ce priveşte numele celor 70 de ucenici ai Mântuitorului, Eusebiu, episcopul Cezareei Palestinei, spune în cartea sa cea dintâi (Istoria Bisericească), în capitolul al 12-lea. “Numele fiecăruia din cei doisprezece apostoli ai lui Hristos din destul se încredinţează, din mărturiile Evangheliei, iar pentru cei şaptezeci de apostoli nici un catalog sigur nu se află undeva”.